P-Hus

I P-hus A, stueetagen, er det muligt at foretage reservation forud.

Reservationsgebyret er kr. 75. Såfremt du ikke gør brug af reservationen, kan gebyret ikke tilbagebetales.

Parkering med et handicapkøretøj

Parkerer du i P-Huset med et handicapkøretøj, kan du opnå en rabat pris. Dette kræver dog, at du trækker en billet ved indkørsel og afregner i P-INFO ved hjemkomst.

Vælger du at benytte betaling med Brobizz, er der ikke mulighed for at opnå rabat pris, selvom du ankommer i et handicapkøretøj.

   

Frihøjde
P- hus: 2,05 m.

Oversigtskort (Parkeringshus)

Parkeringshus i Billund Lufthavn