P-Hus

I P-hus er det muligt at foretage reservation forud.

Parkering med et handicapkøretøj

Parkerer du i P-Huset med et handicapkøretøj, kan du opnå en rabat pris. Dette kræver dog, at du trækker en billet ved indkørsel og afregner i P-INFO ved hjemkomst.

Vælger du at benytte betaling med Brobizz, er der ikke mulighed for at opnå rabat pris, selvom du ankommer i et handicapkøretøj.

   

Frihøjde
P- hus: 2,05 m.

Oversigtskort (Parkeringshus)