Generelle P-regler

  • slide

- Parkering er kun tilladt i opmærkede båse.

- Biler der holder parkeret på køreveje, gangstier, rabatter m.m. vil blive pålagt et kontrolgebyr, og bilen vil eventuelt blive flyttet for ejers regning.
  
- Max 20 kmt i områderne.

- Husk at lukke vinduer, soltage, slukke lys m.m.

- Undlad at trække håndbremsen.

- Husk at medtage P- billetten på rejsen.

- Afsætningspladserne mellem P-huset og Terminalen må ikke anvendes til parkering.

- Kom i god tid.

- Al færdsel og parkering foregår på eget ansvar.  

- Frihøjde:

  P- hus:           2,05 mtr.  
  P1, P3, P5:     2,60 mtr.
  P6, P7:           Ingen
  P8, P9:           2,10 mtr.
 

Kontakt LufthavnsParkering på tlf. 75 35 40 33.