Årlig statistik

Januar Billund Lufthavn, 1. februar 2013

Januar
2013
 

Januar
2012
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
3.450 3.435 0,4% 15

Rutetrafik
2.020 2.136 -5,4% -116

Chartertrafik
473 519 -8,9% -46

Anden trafik
495 472 4,9% 23

Lokal trafik
462 308 50,0% 154
        
Passagerer 159.723 164.413 -2,9% -4.690
        
Rutetrafik indland 8.643 9.342 -7,5% -699

Ankommende
3.994 4.620 -13,5% -626

Afgående
4.649 4.722 -1,5% -73

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 97.790 97.192 0,6% 598

Ankommende
46.849 46.582 0,6% 267

Afgående
47.611 48.844 -2,5% -1.233

Transit/transfer
3.330 1.766 88,6% 1.564
        
Chartertrafik 52.098 56.878 -8,4% -4.780

Ankommende
25.199 26.683 -5,6% -1.484

Afgående
26.351 27.831 -5,3% -1.480

Transit/transfer
548 2.364 -76,8% -1.816
        
Anden trafik 1.192 1.001 19,1% 191
Lokal trafik 0 0 - 0
        
Luftfragt i tons 4.844 5.074 -4,5% -230
Import2.119 2.578 -17,8% -459
Eksport 2.725 2.496 9,2% 229
Februar Billund Lufthavn, 1. marts 2013

Februar
2013
 

Februar
2012
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
3.517 3.617 -2,8% -100

Rutetrafik
1.903 2.107 -9,7% -204

Chartertrafik
507 534 -5,1% -27

Anden trafik
525 534 -1,7% -9

Lokal trafik
582 442 31,7% 140
        
Passagerer 167.629 169.499 -1,1% -1.870
        
Rutetrafik indland 9.998 9.192 8,8% 806

Ankommende
4.952 4.731 4,7% 221

Afgående
5.046 4.461 13,1% 585

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 100.269 100.548 -0,3% -279

Ankommende
48.921 49.492 -1,2% -571

Afgående
48.176 49.512 -2,7% -1.336

Transit/transfer
3.172 1.544 105,4% 1.628
        
Chartertrafik 56.062 58.564 -4,3% -2.502

Ankommende
26.785 27.808 -3,7% -1.023

Afgående
27.591 29.258 -5,7% -1.667

Transit/transfer
1.686 1.498 12,6% 188
        
Anden trafik 1.300 1.195 8,8% 105
Lokal trafik 0 0 - 0
        
Luftfragt i tons 4.187 4.648 -9,9% -461
Import1.774 2.047 -13,3% -273
Eksport 2.413 2.601 -7,2% -188
Marts Billund Lufthavn, 1. april 2013

Marts
2013
 

Marts
2012
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
3.795 4.294 -11,6% -499

Rutetrafik
2.100 2.417 -13,1% -317

Chartertrafik
615 624 -1,4% -9

Anden trafik
554 641 -13,6% -87

Lokal trafik
526 612 -14,1% -86
        
Passagerer 208.020 201.699 3,1% 6.321
        
Rutetrafik indland 9.005 10.718 -16,0% -1.713

Ankommende
4.423 5.487 -19,4% -1.064

Afgående
4.582 5.231 -12,4% -649

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 125.270 122.658 2,1% 2.612

Ankommende
59.235 58.190 1,8% 1.045

Afgående
62.623 62.676 -0,1% -53

Transit/transfer
3.412 1.792 90,4% 1.620
        
Chartertrafik 72.455 66.831 8,4% 5.624

Ankommende
35.144 33.053 6,3% 2.091

Afgående
35.111 32.488 8,1% 2.623

Transit/transfer
2.200 1.290 70,5% 910
        
Anden trafik 1.290 1.492 -13,5% -202
Lokal trafik 0 0 - 0
        
Luftfragt i tons 5.265 5.652 -6,8% -387
Import2.415 2.891 -16,5% -476
Eksport 2.850 2.761 3,2% 89
April Billund Lufthavn, 1. maj 2013

April
2013
 

April
2012
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
4.118 4.154 -0,9% -36

Rutetrafik
2.371 2.422 -2,1% -51

Chartertrafik
487 540 -9,8% -53

Anden trafik
540 512 5,5% 28

Lokal trafik
720 680 5,9% 40
        
Passagerer 217.563 209.355 3,9% 8.208
        
Rutetrafik indland 9.780 9.931 -1,5% -151

Ankommende
4.647 5.035 -7,7% -388

Afgående
5.133 4.896 4,8% 237

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 152.626 142.995 6,7% 9.631

Ankommende
76.961 73.657 4,5% 3.304

Afgående
71.875 67.732 6,1% 4.143

Transit/transfer
3.790 1.606 136,0% 2.184
        
Chartertrafik 53.886 55.155 -2,3% -1.269

Ankommende
26.847 28.096 -4,4% -1.249

Afgående
25.731 26.005 -1,1% -274

Transit/transfer
1.308 1.054 24,1% 254
        
Anden trafik 1.271 1.268 0,2% 3
Lokal trafik 0 6 -100,0% -6
        
Luftfragt i tons 5.553 5.126 8,3% 427
Import2.460 2.832 -13,1% -372
Eksport 3.093 2.294 34,8% 799
Maj Billund Lufthavn, 1. juni 2013

Maj
2013
 

Maj
2012
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
4.375 4.228 3,5% 147

Rutetrafik
2.436 2.155 13,0% 281

Chartertrafik
645 613 5,2% 32

Anden trafik
604 724 -16,6% -120

Lokal trafik
690 736 -6,3% -46
        
Passagerer 243.286 223.796 8,7% 19.490
        
Rutetrafik indland 10.344 829 1147,8% 9.515

Ankommende
5.089 367 1286,6% 4.722

Afgående
5.255 462 1037,4% 4.793

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 159.713 149.453 6,9% 10.260

Ankommende
78.182 73.680 6,1% 4.502

Afgående
78.433 73.717 6,4% 4.716

Transit/transfer
3.098 2.056 50,7% 1.042
        
Chartertrafik 71.711 71.569 0,2% 142

Ankommende
32.545 32.253 0,9% 292

Afgående
37.824 37.836 0,0% -12

Transit/transfer
1.342 1.480 -9,3% -138
        
Anden trafik 1.518 1.918 -20,9% -400
Lokal trafik 0 27 -100,0% -27
        
Luftfragt i tons 5.512 4.831 14,1% 681
Import2.293 2.422 -5,3% -129
Eksport 3.219 2.409 33,6% 810
Juni Billund Lufthavn, 1. juli 2013

Juni
2013
 

Juni
2012
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
4.862 4.664 4,2% 198

Rutetrafik
2.497 2.127 17,4% 370

Chartertrafik
988 945 4,6% 43

Anden trafik
611 616 -0,8% -5

Lokal trafik
766 976 -21,5% -210
        
Passagerer 288.517 266.663 8,2% 21.854
        
Rutetrafik indland 11.226 0  11.226

Ankommende
5.602 0  5.602

Afgående
5.624 0  5.624

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 162.227 150.333 7,9% 11.894

Ankommende
74.986 71.338 5,1% 3.648

Afgående
83.685 76.989 8,7% 6.696

Transit/transfer
3.556 2.006 77,3% 1.550
        
Chartertrafik 113.489 114.613 -1,0% -1.124

Ankommende
51.954 52.343 -0,7% -389

Afgående
60.247 59.984 0,4% 263

Transit/transfer
1.288 2.286 -43,7% -998
        
Anden trafik 1.497 1.459 2,6% 38
Lokal trafik 78 258 -69,8% -180
        
Luftfragt i tons 5.286 5.542 -4,6% -256
Import2.176 2.455 -11,4% -279
Eksport 3.110 3.087 0,7% 23
Juli Billund Lufthavn, 1. august 2013

Juli
2013
 

Juli
2012
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
5.264 4.772 10,3% 492

Rutetrafik
2.332 2.046 14,0% 286

Chartertrafik
1.291 1.258 2,6% 33

Anden trafik
707 636 11,2% 71

Lokal trafik
934 832 12,3% 102
        
Passagerer 386.087 357.948 7,9% 28.139
        
Rutetrafik indland 8.725 0  8.725

Ankommende
4.399 0  4.399

Afgående
4.326 0  4.326

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 209.618 188.935 10,9% 20.683

Ankommende
101.905 90.805 12,2% 11.100

Afgående
104.549 95.528 9,4% 9.021

Transit/transfer
3.164 2.602 21,6% 562
        
Chartertrafik 165.904 167.449 -0,9% -1.545

Ankommende
80.447 80.431 0,0% 16

Afgående
83.995 84.368 -0,4% -373

Transit/transfer
1.462 2.650 -44,8% -1.188
        
Anden trafik 1.669 1.483 12,5% 186
Lokal trafik 171 81 111,1% 90
        
Luftfragt i tons 5.650 5.136 10,0% 514
Import2.819 2.506 12,5% 313
Eksport 2.831 2.630 7,6% 201
August Billund Lufthavn, 1. september 2013

August
2013
 

August
2012
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
4.802 4.866 -1,3% -64

Rutetrafik
2.325 2.288 1,6% 37

Chartertrafik
1.025 1.029 -0,4% -4

Anden trafik
786 721 9,0% 65

Lokal trafik
666 828 -19,6% -162
        
Passagerer 294.953 290.115 1,7% 4.838
        
Rutetrafik indland 9.699 6.113 58,7% 3.586

Ankommende
4.749 3.022 57,1% 1.727

Afgående
4.950 3.091 60,1% 1.859

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 163.909 158.837 3,2% 5.072

Ankommende
86.450 83.936 3,0% 2.514

Afgående
75.799 72.167 5,0% 3.632

Transit/transfer
1.660 2.734 -39,3% -1.074
        
Chartertrafik 119.333 123.212 -3,1% -3.879

Ankommende
64.138 64.866 -1,1% -728

Afgående
54.173 56.022 -3,3% -1.849

Transit/transfer
1.022 2.324 -56,0% -1.302
        
Anden trafik 1.916 1.800 6,4% 116
Lokal trafik 96 153 -37,3% -57
        
Luftfragt i tons 5.403 5.487 -1,5% -84
Import2.384 2.375 0,4% 9
Eksport 3.019 3.112 -3,0% -93
September Billund Lufthavn, 1. oktober 2013

September
2013
 

September
2012
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
5.032 5.067 -0,7% -35

Rutetrafik
2.583 2.478 4,2% 105

Chartertrafik
813 898 -9,5% -85

Anden trafik
698 549 27,1% 149

Lokal trafik
938 1.142 -17,9% -204
        
Passagerer 273.437 273.626 -0,1% -189
        
Rutetrafik indland 10.919 9.835 11,0% 1.084

Ankommende
5.339 4.875 9,5% 464

Afgående
5.580 4.960 12,5% 620

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 168.989 156.777 7,8% 12.212

Ankommende
81.732 75.007 9,0% 6.725

Afgående
84.661 78.342 8,1% 6.319

Transit/transfer
2.596 3.428 -24,3% -832
        
Chartertrafik 91.810 105.523 -13,0% -13.713

Ankommende
45.865 52.151 -12,1% -6.286

Afgående
44.719 51.308 -12,8% -6.589

Transit/transfer
1.226 2.064 -40,6% -838
        
Anden trafik 1.692 1.428 18,5% 264
Lokal trafik 27 63 -57,1% -36
        
Luftfragt i tons 5.651 5.762 -1,9% -111
Import2.668 2.738 -2,6% -70
Eksport 2.983 3.024 -1,4% -41
Oktober Billund Lufthavn, 1. november 2013

Oktober
2013
 

Oktober
2012
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
4.725 4.701 0,5% 24

Rutetrafik
2.655 2.580 2,9% 75

Chartertrafik
740 775 -4,5% -35

Anden trafik
660 514 28,4% 146

Lokal trafik
670 832 -19,5% -162
        
Passagerer 269.288 258.000 4,4% 11.288
        
Rutetrafik indland 11.317 11.408 -0,8% -91

Ankommende
5.498 5.648 -2,7% -150

Afgående
5.819 5.760 1,0% 59

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 179.095 164.269 9,0% 14.826

Ankommende
89.822 82.127 9,4% 7.695

Afgående
86.187 78.580 9,7% 7.607

Transit/transfer
3.086 3.562 -13,4% -476
        
Chartertrafik 77.231 81.050 -4,7% -3.819

Ankommende
40.662 42.452 -4,2% -1.790

Afgående
35.681 36.596 -2,5% -915

Transit/transfer
888 2.002 -55,6% -1.114
        
Anden trafik 1.620 1.252 29,4% 368
Lokal trafik 25 21 19,0% 4
        
Luftfragt i tons 5.712 5.371 6,3% 341
Import2.423 2.353 3,0% 70
Eksport 3.289 3.018 9,0% 271
November Billund Lufthavn, 1. december 2013

November
2013
 

November
2012
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
3.315 3.395 -2,4% -80

Rutetrafik
2.156 2.190 -1,6% -34

Chartertrafik
422 460 -8,3% -38

Anden trafik
528 387 36,4% 141

Lokal trafik
209 358 -41,6% -149
        
Passagerer 171.999 168.404 2,1% 3.595
        
Rutetrafik indland 11.044 10.156 8,7% 888

Ankommende
5.263 5.046 4,3% 217

Afgående
5.781 5.110 13,1% 671

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 115.286 112.075 2,9% 3.211

Ankommende
58.313 55.346 5,4% 2.967

Afgående
55.191 53.595 3,0% 1.596

Transit/transfer
1.782 3.134 -43,1% -1.352
        
Chartertrafik 45.021 45.350 -0,7% -329

Ankommende
22.125 22.947 -3,6% -822

Afgående
22.396 21.927 2,1% 469

Transit/transfer
500 476 5,0% 24
        
Anden trafik 608 823 -26,1% -215
Lokal trafik 40 0  40
        
Luftfragt i tons 5.752 5.280 8,9% 472
Import2.309 2.425 -4,8% -116
Eksport 3.443 2.855 20,6% 588
December Billund Lufthavn, 2. januar 2014

December
2013
 

December
2012
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
2.817 2.828 -0,4% -11

Rutetrafik
1.745 1.788 -2,4% -43

Chartertrafik
380 423 -10,2% -43

Anden trafik
496 353 40,5% 143

Lokal trafik
196 264 -25,8% -68
        
Passagerer 149.030 151.289 -1,5% -2.259
        
Rutetrafik indland 8.202 7.020 16,8% 1.182

Ankommende
3.837 3.578 7,2% 259

Afgående
4.365 3.442 26,8% 923

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 100.970 98.660 2,3% 2.310

Ankommende
48.883 47.079 3,8% 1.804

Afgående
49.953 48.387 3,2% 1.566

Transit/transfer
2.134 3.194 -33,2% -1.060
        
Chartertrafik 39.391 44.762 -12,0% -5.371

Ankommende
19.298 21.260 -9,2% -1.962

Afgående
19.317 22.442 -13,9% -3.125

Transit/transfer
776 1.060 -26,8% -284
        
Anden trafik 455 847 -46,3% -392
Lokal trafik 12 0  12
        
Luftfragt i tons 4.605 3.757 22,6% 848
Import1.894 1.609 17,7% 285
Eksport 2.711 2.148 26,2% 563