Månedsrapport for september 2013
Lufthavnschefens kommentarer
Billund Lufthavn, 1. oktober 2013


2013
 

September
2012
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
5.032 5.067 -0,7% -35

Rutetrafik
2.583 2.478 4,2% 105

Chartertrafik
813 898 -9,5% -85

Anden trafik
698 549 27,1% 149

Lokal trafik
938 1.142 -17,9% -204
        
Passagerer 273.437 273.626 -0,1% -189
        
Rutetrafik indland 10.919 9.835 11,0% 1.084

Ankommende
5.339 4.875 9,5% 464

Afgående
5.580 4.960 12,5% 620

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 168.989 156.777 7,8% 12.212

Ankommende
81.732 75.007 9,0% 6.725

Afgående
84.661 78.342 8,1% 6.319

Transit/transfer
2.596 3.428 -24,3% -832
        
Chartertrafik 91.810 105.523 -13,0% -13.713

Ankommende
45.865 52.151 -12,1% -6.286

Afgående
44.719 51.308 -12,8% -6.589

Transit/transfer
1.226 2.064 -40,6% -838
        
Anden trafik 1.692 1.428 18,5% 264
Lokal trafik 27 63 -57,1% -36
        
Luftfragt i tons 5.651 5.762 -1,9% -111
Import2.668 2.738 -2,6% -70
Eksport 2.983 3.024 -1,4% -41

Månedsrapport for januar-september 2013 Billund Lufthavn, 1. oktober 2013

Jan-Sep
2013
 

Jan-Sep
2012
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
39.215 39.097 0,3% 118

Rutetrafik
20.567 20.176 1,9% 391

Chartertrafik
6.844 6.960 -1,7% -116

Anden trafik
5.520 5.405 2,1% 115

Lokal trafik
6.284 6.556 -4,1% -272
        
Passagerer 2.239.215 2.157.114 3,8% 82.101
        
Rutetrafik indland 88.339 55.960 57,9% 32.379

Ankommende
43.194 28.137 53,5% 15.057

Afgående
45.145 27.823 62,3% 17.322

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 1.340.411 1.267.728 5,7% 72.683

Ankommende
655.221 622.687 5,2% 32.534

Afgående
657.412 625.507 5,1% 31.905

Transit/transfer
27.778 19.534 42,2% 8.244
        
Chartertrafik 796.748 819.794 -2,8% -23.046

Ankommende
388.924 397.684 -2,2% -8.760

Afgående
395.742 405.100 -2,3% -9.358

Transit/transfer
12.082 17.010 -29,0% -4.928
        
Anden trafik 13.345 13.044 2,3% 301
Lokal trafik 372 588 -36,7% -216
        
Luftfragt i tons 47.351 47.258 0,2% 93
Import21.108 22.844 -7,6% -1.736
Eksport 26.243 24.414 7,5% 1.829Flere rutefly, færre charterfly i september

I september måned benyttede 273.437 passagerer Billund Lufthavn. Det er stort set samme antal som september måned 2012, hvor 273.626 rejste via lufthavnen. Samlet set er der tale om et lille fald på 189 passagerer, svarende til 0,1 %.

Udenrigsruterne fortsætter den fremgang, der har været gennem en lang periode. 168.989 passagerer fløj med udenrigsflyene, hvor der er fremgang på mange destinationer. "Igen i september ser vi fremgang på de store hub-lufthavne, ligesom en række forretnings- og feriedestinationer har flere passagerer. Samtidig bidrager de nye ruter til Birmingham og Stockholm Arlanda også til de forbedrede passagertal," udtaler Kjeld Zacho Jørgensen. Amsterdam, London, Frankfurt og Oslo er fortsat de største ruter fra / til Billund.

I oktober måned afvikles en konference for flybranchen i Las Vegas, hvor lufthavne og flyselskaber mødes for at tale nye forretningsmuligheder. "Ruteudvikling er højt på dagsordenen - også for Billund Lufthavn," siger Kjeld Zacho Jørgensen. "Konferencen er en slags "speed-dating" mellem flyselskaber og lufthavne, hvor grundlaget for at åbne nye ruter drøftes. Passagererne i Billund Lufthavn kommer ofte med gode input til os om nye ruter og destinationer, og vi arbejder også selv intensivt med det gennem hele året. Arrangementet i Las Vegas er et særdeles effektivt mødested, da vi på få dage får mulighed for at diskutere markedspotentialet for direkte ruter til Vestdanmark med et stort antal flyselskaber. Hvilke ruter, der kan forventes fremover, kan der ikke siges noget om på nuværende tidspunkt, da der sagtens kan gå op til to og tre år, før en endelig aftale er på plads”.

Chartertrafikken havde 91.810 passagerer, hvilket er et fald på 13.713 passagerer, svarende til 13,0 %. "Der er tale om et forventet fald på charter, da effekten fra Udenrigsministeriets rejsevejledning for Egypten jo har været gældende i det meste af september måned", siger Kjeld Zacho Jørgensen. Samtidig betyder fordelingen af weekender fra det ene år til det andet, at der kommer månedsvise forskydninger i passagertallene. "Det er dog værd at glæde sig over, at chartertrafikken til Egypten bliver genoptaget i begyndelsen af oktober, hvilket betyder, at efterårsferien kan blive som planlagt for dem, der skal dertil."

Indenrigsruten til København vækster med 1.084 passagerer til ialt 10.919 rejsende. Et antal rejsende, der ligger tæt op ad de tidligere måneder i 2013.

Cargo Center Billund ekspederede i september måned 5.651 tons gods, hvilket er et fald på 1,9 %.

Billund, den 1. oktober 2013
Kjeld Zacho Jørgensen