PDF Rapport

Månedsrapport for december 2013
Lufthavnschefens kommentarer
Billund Lufthavn, 2. januar 2014


2013
 

December
2012
 

Pct.
 

Ændring
Starter og landinger 2.817 2.828 -0,4% -11
Rutetrafik 1.745 1.788 -2,4% -43
Chartertrafik 380 423 -10,2% -43
Anden trafik 496 353 40,5% 143
Lokal trafik 196 264 -25,8% -68
        
Passagerer 149.030 151.289 -1,5% -2.259
        
Rutetrafik indland 8.202 7.020 16,8% 1.182
Ankommende3.837 3.578 7,2% 259
Afgående4.365 3.442 26,8% 923
Transit/transfer 0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 100.970 98.660 2,3% 2.310
Ankommende48.883 47.079 3,8% 1.804
Afgående49.953 48.387 3,2% 1.566
Transit/transfer 2.134 3.194 -33,2% -1.060
        
Chartertrafik 39.391 44.762 -12,0% -5.371
Ankommende19.298 21.260 -9,2% -1.962
Afgående19.317 22.442 -13,9% -3.125
Transit/transfer 776 1.060 -26,8% -284
 
Anden trafik 455 847 -46,3% -392
Lokal trafik 12 0  12
 
Luftfragt i tons 4.605 3.757 22,6% 848
Import1.894 1.609 17,7% 285
Eksport 2.711 2.148 26,2% 563

Årsrapport for 2013 Billund Lufthavn, 2. januar 2014

Jan-Dec
2013
 

Jan-Dec
2012
 

Pct.
 

Ændring
Starter og landinger 50.072 50.021 0,1% 51
Rutetrafik 27.123 26.734 1,5% 389
Chartertrafik 8.386 8.618 -2,7% -232
Anden trafik 7.204 6.659 8,2% 545
Lokal trafik 7.359 8.010 -8,1% -651
        
Passagerer 2.829.532 2.734.807 3,5% 94.725
        
Rutetrafik indland 118.902 84.544 40,6% 34.358
Ankommende57.792 42.409 36,3% 15.383
Afgående61.110 42.135 45,0% 18.975
Transit/transfer 0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 1.735.762 1.642.732 5,7% 93.030
Ankommende852.239 807.239 5,6% 45.000
Afgående848.743 806.069 5,3% 42.674
Transit/transfer 34.780 29.424 18,2% 5.356
        
Chartertrafik 958.391 990.956 -3,3% -32.565
Ankommende471.009 484.343 -2,8% -13.334
Afgående473.136 486.065 -2,7% -12.929
Transit/transfer 14.246 20.548 -30,7% -6.302
 
Anden trafik 16.028 15.966 0,4% 62
Lokal trafik 449 609 -26,3% -160
 
Luftfragt i tons 63.420 61.666 2,8% 1.754
Import27.734 29.231 -5,1% -1.497
Eksport 35.686 32.435 10,0% 3.251Et godt, men udfordrende år

2013 satte nye rekorder i Billund Lufthavn. Det samlede passagertal for året er 2.829.507, hvilket er det største antal passagerer for lufthavnen nogensinde. Fremgangen fra 2012 er på 3,5 %, svarende til 94.700 passagerer. En fremgang, der er værd at hæfte sig ved i et år, der har været præget af uroligheder ude i verden samt en varm og solrig sommer.

Udenrigsrutetrafikken er steget med 5,7 % svarende til 93.030 passagerer. I 2013 benyttede 1.735.762 passagerer udenrigsruterne fra Billund Lufthavn, hvilket er det største antal nogensinde. Samtidig oplever stort set alle ruteflyselskaber betydelig vækst på deres aktiviteter fra Billund Lufthavn. ”Det er glædeligt, at trafikken både er i vækst til netværksselskabernes internationale hubs, samtidig med at der er en betydelig stigning i trafikken til destinationer betjent af regionale- og lavprisflyselskaber fra Billund Lufthavn”, udtaler lufthavnsdirektør Kjeld Zacho Jørgensen. Væksten på udenrigsruterne indikerer også, at trafikken efterhånden er normaliseret igen efter Cimber Sterlings konkurs i 2012. ”2013 blev ikke et rekordår med hensyn til åbning af nye ruter – til gengæld har flyselskaberne været dygtige til at udvide kapaciteten på de 40 direkte ruter fra lufthavnen og dermed fået flere passagerer om bord”, fortsætter Kjeld Zacho Jørgensen. Samme tendens er også gældende på indenrigsruten til København. I 2013 benyttede 118.902 passagerer ruten, hvilket svarer til en imponerede vækst på 40,6 %.

Chartertrafikken fra Billund Lufthavn er faldet 3,3 % – det betød, at 958.391 chartergæster benyttede lufthavnen i 2013. Det er en række faktorer, inklusive lærerkonflikten, den varme sommer samt specielt situationen i Egypten, der har været med til at trække antallet af charterrejsende i negativ retning. Det fik desværre også store konsekvenser for f.eks. Skanways/Tyrkiet Eksperten, der gik konkurs i oktober. ”Det er naturligvis uheldigt, at antallet af chartergæster faldt i 2013 på trods af, at antallet af charterdestinationer fra Billund Lufthavn aldrig har været højere. 2013 bød på mange udfordringer for charterbureauerne, og det er vores håb, at 2014 vil byde på bedre betingelser for branchen” siger Kjeld Zacho Jørgensen.

Cargo Center Billund ekspederede i 2013 63.420 tons gods, hvilket er en fremgang på 2,8 % i forhold til 2012, og den største mængde i lufthavnens historie. Importen faldt med 5,1 %, hvilket skyldes, at den gik meget tilbage i årets første halvdel men siden har vist gode takter med stigninger i mængden. Eksporten har vist en samlet fremgang på 10 % over året og har efter en stille start udviklet sig rigtig positivt, med endda meget store stigninger i mængden. Det er forventningen, at den positive udvikling i luftfragten i sidste halvår af 2013 vil fortsætte ind i 2014.

Billund, den 2. januar 2014
Kjeld Zacho Jørgensen