Månedsrapport for maj 2012
Lufthavnschefens kommentarer
Billund Lufthavn, 1. juni 2012


2012
 

Maj
2011
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
4.228 4.849 -12,8% -621

Rutetrafik
2.155 2.783 -22,6% -628

Chartertrafik
613 715 -14,3% -102

Anden trafik
724 715 1,3% 9

Lokal trafik
736 636 15,7% 100
        
Passagerer 223.796 239.230 -6,5% -15.434
        
Rutetrafik indland 829 13.231 -93,7% -12.402

Ankommende
367 6.614 -94,5% -6.247

Afgående
462 6.617 -93,0% -6.155

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 149.453 150.014 -0,4% -561

Ankommende
73.680 74.925 -1,7% -1.245

Afgående
73.717 73.415 0,4% 302

Transit/transfer
2.056 1.674 22,8% 382
        
Chartertrafik 71.569 74.310 -3,7% -2.741

Ankommende
32.253 32.530 -0,9% -277

Afgående
37.836 38.190 -0,9% -354

Transit/transfer
1.480 3.590 -58,8% -2.110
        
Anden trafik 1.918 1.576 21,7% 342
Lokal trafik 27 99 -72,7% -72
        
Luftfragt i tons 4.831 5.615 -14,0% -784
Import2.422 2.676 -9,5% -254
Eksport 2.409 2.939 -18,0% -530

Månedsrapport for januar-maj 2012 Billund Lufthavn, 1. juni 2012

Jan-Maj
2012
 

Jan-Maj
2011
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
19.728 19.638 0,5% 90

Rutetrafik
11.237 11.768 -4,5% -531

Chartertrafik
2.830 2.752 2,8% 78

Anden trafik
2.883 2.508 15,0% 375

Lokal trafik
2.778 2.610 6,4% 168
        
Passagerer 968.762 963.610 0,5% 5.152
        
Rutetrafik indland 40.012 60.298 -33,6% -20.286

Ankommende
20.240 30.092 -32,7% -9.852

Afgående
19.772 30.206 -34,5% -10.434

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 612.846 606.958 1,0% 5.888

Ankommende
301.601 298.973 0,9% 2.628

Afgående
302.481 300.415 0,7% 2.066

Transit/transfer
8.764 7.570 15,8% 1.194
        
Chartertrafik 308.997 290.330 6,4% 18.667

Ankommende
147.893 135.343 9,3% 12.550

Afgående
153.418 141.467 8,4% 11.951

Transit/transfer
7.686 13.520 -43,2% -5.834
        
Anden trafik 6.874 5.835 17,8% 1.039
Lokal trafik 33 189 -82,5% -156
        
Luftfragt i tons 25.331 25.676 -1,3% -345
Import12.770 12.977 -1,6% -207
Eksport 12.561 12.699 -1,1% -138Konkurser gav fald

I maj måned havde Billund Lufthavn 223.796 passagerer. Det svarer til et fald på 6,5 % i forhold til maj måned sidste år.

Den primære årsag til nedgangen er Cimber Sterling’s konkurs den 3. maj. Konkursen betød, at ruterne til København, Oslo, Stockholm og Bergen ikke længere blev betjent med deraf følgende fald i antallet af passagerer i lufthavnen. SUN-AIR indsatte kort tid efter afgange til Oslo og Stockholm og har efterfølgende annonceret, at selskabet åbner ruten til Bergen med fem ugentlige afgange. Med dette blev en del af den bortfaldne kapacitet dækket ind. Imidlertid er det ikke lykkedes at få retableret indenrigsruten til København, hvilket i maj har medført et fald i indenrigspassagerer på 12.402 eller 93,7 %. Det er dog lufthavnens forventning, at der indenfor den nærmeste fremtid vil blive fundet en løsning vedr. den manglende indenrigsrute.
Den 21. maj åbnede Skyways en rute til Stockholm med tre daglige afgange, men blot for én dag, da selskabet indgav konkursbegæring den 22. maj.

Maj måned bød dog også på andre nyheder, da Turkish Airlines annoncerede åbning af en rute til Istanbul med tre ugentlige flyvninger med start den 16. juli. Fra Istanbul har selskabet et stort rutenetværk, der giver gode muligheder for videreforbindelser til resten af verden. Turkish Airlines flyver til mere end 200 destinationer og er med 32 millioner passagerer årligt pt. verdens sjettestørste flyselskab.

Udenrigsruterne kom pænt ud af maj med en marginal tilbagegang på 0,4 % i forhold til maj sidste år. I alt benyttede 149.453 passagerer udenrigsruterne i maj.

Top 5 udenrigsruterne var i maj måned:

1. Amsterdam
2. London
3. Frankfurt
4. Oslo
5. Paris

I maj måned var der også et mindre fald på chartertrafikken. I alt var der 71.569 chartergæster i lufthavnen, hvilket er et fald på 3,7 %. Årsagen til dette skal findes i, at Cimber Sterling i forhold til maj sidste år og før konkursen havde nedlagt sine charterflyvninger fra Billund Lufthavn som led i omstruktureringer i selskabet.

Top 5 charterdestinationerne i maj måned så således ud:

1. Antalya
2. Palma de Mallorca
3. Chania
4. Rhodos
5. Milas

Cargo Center Billund ekspederede 4.831 tons gods. Det er en nedgang på 14,0 %, og nedgangen ses både på importen og eksporten. Tallene afspejler, at de økonomiske konjunkturer fortsat er under pres.

Billund, den 1. juni 2012
Kjeld Zacho Jørgensen