Månedsrapport for december 2012
Lufthavnschefens kommentarer
Billund Lufthavn, 2. januar 2013


2012
 

December
2011
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
2.828 2.958 -4,4% -130

Rutetrafik
1.788 2.027 -11,8% -239

Chartertrafik
423 439 -3,6% -16

Anden trafik
353 336 5,1% 17

Lokal trafik
264 156 69,2% 108
        
Passagerer 151.289 147.459 2,6% 3.830
        
Rutetrafik indland 7.020 9.178 -23,5% -2.158

Ankommende
3.578 4.919 -27,3% -1.341

Afgående
3.442 4.259 -19,2% -817

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 98.660 94.081 4,9% 4.579

Ankommende
47.079 46.358 1,6% 721

Afgående
48.387 46.509 4,0% 1.878

Transit/transfer
3.194 1.214 163,1% 1.980
        
Chartertrafik 44.762 43.494 2,9% 1.268

Ankommende
21.260 20.327 4,6% 933

Afgående
22.442 21.055 6,6% 1.387

Transit/transfer
1.060 2.112 -49,8% -1.052
        
Anden trafik 847 706 20,0% 141
Lokal trafik 0 0 - 0
        
Luftfragt i tons 3.757 4.891 -23,2% -1.134
Import1.609 2.131 -24,5% -522
Eksport 2.148 2.760 -22,2% -612

Årsrapport for 2012 Billund Lufthavn, 2. januar 2013

Jan-Dec
2012
 

Jan-Dec
2011
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
50.021 52.758 -5,2% -2.737

Rutetrafik
26.734 29.408 -9,1% -2.674

Chartertrafik
8.618 8.604 0,2% 14

Anden trafik
6.659 7.484 -11,0% -825

Lokal trafik
8.010 7.262 10,3% 748
        
Passagerer 2.734.807 2.710.516 0,9% 24.291
        
Rutetrafik indland 84.544 139.768 -39,5% -55.224

Ankommende
42.409 71.207 -40,4% -28.798

Afgående
42.135 68.561 -38,5% -26.426

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 1.642.732 1.589.881 3,3% 52.851

Ankommende
807.239 784.411 2,9% 22.828

Afgående
806.069 786.690 2,5% 19.379

Transit/transfer
29.424 18.780 56,7% 10.644
        
Chartertrafik 990.956 965.132 2,7% 25.824

Ankommende
484.343 462.614 4,7% 21.729

Afgående
486.065 463.898 4,8% 22.167

Transit/transfer
20.548 38.620 -46,8% -18.072
        
Anden trafik 15.966 14.640 9,1% 1.326
Lokal trafik 609 1.095 -44,4% -486
        
Luftfragt i tons 61.666 63.326 -2,6% -1.660
Import29.231 30.343 -3,7% -1.112
Eksport 32.435 32.983 -1,7% -548Passagervækst på trods

For tredje år i træk er passagertallet i Billund Lufthavn steget. I 2012 blev det samlede passagertal 2.734.807, hvilket er en fremgang på 24.291 passagerer, svarende til 0,9 %. Det er dog en fremgang, der rummer flere store ændringer i trafikken i lufthavnen.

2012 vil især blive husket for, at Cimber Sterling gik konkurs den 3. maj. Det berørte naturligvis først og fremmest de ansatte i selskabet, men også rejsebureauer og passagerer blev påvirket af konkursen. Heller ikke Billund Lufthavn gik ram forbi, og her ved årets afslutning kan vi konstatere, at den samlede påvirkning af Cimber Sterling´s ændringer i rutenettet i foråret 2012 samt konkursen har betydet en nedgang på mere end 300.000 passagerer. Det mest synlige tegn på dette var den manglende indenrigsrute til København. 3½ måned uden servicering af denne rute har betydet et fald i indenrigstrafikken på 55.224 passagerer. Men de seneste måneders trafiktal viser, at SAS har retableret god forbindelse mellem de to største lufthavne.

Air France / KLM oplevede en stigning på mere end 40.000 passagerer, og heraf har størstedelen formentlig været passagerer, der benyttet mulighederne for at komme videre ud i verden. Så betydningen af at have flere muligheder for at skifte fly viste sig tydeligt i 2012.

Sun-Air har også oplevet en stor passagervækst gennem 2012. En fremgang på mere end 45.000 passagerer fortæller om, at selskabet dels har set forbedringer på eksisterende ruter, dels har ovetaget flere ruter i kølvandet på Cimber Sterling´s konkurs. Konkret har Sun-Air tilføjet følgende destinationer til sit rutenet ud af Billund Lufthavn i 2012: München, Oslo, Stockholm og Bergen.

Etableringen af en base med to fly har betydet, at Ryanair nu har mere end 700.000 passagerer i Billund Lufthavn. Ryanair introducerede 6 nye ruter til deres netværk fra Billund, hvilket har medført en stigning på ca. 150.000 passagerer.

Endelig kan det på den positive side være værd at fremhæve, at Norwegian har fået et fornyet fokus på Billund Lufthavn, både i kraft af forbedringer på ruten til Oslo og etablering af en ny rute til Las Palmas i 2012 og en rute til Alicante i 2013.

Men året har også budt på andre, men heldigvis mindre ændringer. Skyways overtog ruten til Stockholm efter Cimber Sterling, men nåede kun at flyve i én dag, inden selskabet gik konkurs. Air Arabia annoncerede en rute til Marrakesch, men gennemførte kun tre flyvninger, inden ruten blev nedlagt igen. Tegn på, at luftfartsbranchen på internationalt plan fortsat er under et betydeligt pres.

Chartertrafikken viser en fremgang på 25.824 passagerer, svarende til passagertal på 990.956. Fremgangen skyldes dels stigninger på flere af de kendte destinationer, dels at Aarhus Charter efter en del års fravær vendte tilbage til Billund Lufthavn. Dette var i første omgang en konsekvens af Cimber Sterlings konkurs, men også i 2013 vil Aarhus Charter have fem destinationer fra Billund.

Cargo Center Billund ekspederede i 2012 61.666 tons gods, hvilket er en tilbagegang på 2,6 % i forhold til 2011. Udfordringerne i verdensøkonomien sætter tydelige spor i godsmængderne såvel i eksporten som i importen. Og der er fortsat grund til at være forsigtig med forventningerne til luftfragten i 2013.

Hvert år har sine fortællinger i luftfartsbranchen, og 2012 blev ikke nogen undtagelse. 2013 vil også få sine historier, hvilke er det både for tidligt og usikkert at spå om.

Godt nytår til alle, og tak til alle som har benyttet lufthavnen i 2012, både rejsende og samarbejdspartnere. Vi ser frem til at møde 2013 sammen med jer.

Billund, den 2. januar 2013
Kjeld Zacho Jørgensen