Månedsrapport for september 2011
Lufthavnschefens kommentarer
Billund Lufthavn, 1. oktober 2011


2011
 

September
2010
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
5.180 4.936 4,9% 244

Rutetrafik
2.725 2.705 0,7% 20

Chartertrafik
887 783 13,3% 104

Anden trafik
590 624 -5,4% -34

Lokal trafik
978 824 18,7% 154
        
Passagerer 264.706 253.248 4,5% 11.458
        
Rutetrafik indland 11.701 14.803 -21,0% -3.102

Ankommende
6.206 7.688 -19,3% -1.482

Afgående
5.495 7.115 -22,8% -1.620

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 150.347 144.175 4,3% 6.172

Ankommende
71.605 68.557 4,4% 3.048

Afgående
77.072 74.164 3,9% 2.908

Transit/transfer
1.670 1.454 14,9% 216
        
Chartertrafik 100.883 92.440 9,1% 8.443

Ankommende
49.101 44.962 9,2% 4.139

Afgående
48.094 43.866 9,6% 4.228

Transit/transfer
3.688 3.612 2,1% 76
        
Anden trafik 1.670 1.674 -0,2% -4
Lokal trafik 105 156 -32,7% -51
        
Luftfragt i tons 5.855 5.820 0,6% 35
Import2.752 3.215 -14,4% -463
Eksport 3.103 2.605 19,1% 498

Månedsrapport for januar-september 2011 Billund Lufthavn, 1. oktober 2011

Jan-Sep
2011
 

Jan-Sep
2010
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
41.816 40.230 3,9% 1.586

Rutetrafik
22.371 21.420 4,4% 951

Chartertrafik
6.888 6.576 4,7% 312

Anden trafik
6.143 5.092 20,6% 1.051

Lokal trafik
6.414 7.142 -10,2% -728
        
Passagerer 2.139.569 2.012.095 6,3% 127.474
        
Rutetrafik indland 108.016 119.281 -9,4% -11.265

Ankommende
54.560 60.689 -10,1% -6.129

Afgående
53.456 58.592 -8,8% -5.136

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 1.232.562 1.122.842 9,8% 109.720

Ankommende
606.043 549.224 10,3% 56.819

Afgående
612.949 560.272 9,4% 52.677

Transit/transfer
13.570 13.346 1,7% 224
        
Chartertrafik 786.569 754.829 4,2% 31.740

Ankommende
375.329 364.858 2,9% 10.471

Afgående
381.758 372.307 2,5% 9.451

Transit/transfer
29.482 17.664 66,9% 11.818
        
Anden trafik 11.468 13.397 -14,4% -1.929
Lokal trafik 954 1.746 -45,4% -792
        
Luftfragt i tons 47.555 45.421 4,7% 2.134
Import23.235 25.285 -8,1% -2.050
Eksport 24.320 20.136 20,8% 4.184Atter vækst i Billund Lufthavn

September måned bød på 264.706 passagerer i Billund Lufthavn. Det er en stigning på 4,5 % i forhold til september 2010. 150.347 passagerer benyttede udenrigsruterne, som dermed igen bidrog til at skabe vækst. Det skyldes primært, at der i september har der været udbudt en større sædekapacitet, og samtidig er det lykkedes for flyselskaberne at fastholde den høje belægningsgrad.

Top 5 listen for udenrigsruterne i september ser såleds ud:
1. Amsterdam

2. London

3. Frankfurt

4. Oslo

5. Paris

Største %-vise stigning i september måned skyldes chartertrafikken. I alt 100.883 passagerer benyttede Billund Lufthavn som udgangspunkt for deres charterrejse. Også for charterselskaberne er forklaringen, at der har været udbudt en større kapacitet, og at det er lykkedes at fastholde belægningen.

Top 5 listen over charterdestinationerne i september ser således ud:

1. Antalya

2. Palma de Mallorca

3. Chania

4. Rhodos

5. Milas

I alt har 11.701 passagerer benyttet sig af fly til København, hvilket er et fald i indenrigstrafikken på 21,0 % i forhold til sidste år. Faldet er hovedsageligt begrundet i mindre kapacitet på ruten. I september måned udgjorde indenrigstrafikken 4,42 % af lufthavnens samlede trafik.

Cargo Center Billund mærker, at den globale efterspørgsel efter varer er faldende. Der blev i september måned ekspederet 5.855 tons gods, hvilket er en lille stigning på 0,6 % i forhold til samme periode sidste år. Mønstret i godsmængderne er stadig faldende import og stigende eksport.

Billund den 1. oktober 2011
Kjeld Zacho Jørgensen