PDF Rapport

Månedsrapport for oktober 2011
Lufthavnschefens kommentarer
Billund Lufthavn, 1. november 2011


2011
 

Oktober
2010
 

Pct.
 

Ændring
Starter og landinger 4.589 4.652 -1,4% -63
Rutetrafik 2.657 2.664 -0,3% -7
Chartertrafik 829 796 4,1% 33
Anden trafik 569 520 9,4% 49
Lokal trafik 534 672 -20,5% -138
        
Passagerer 258.635 260.959 -0,9% -2.324
        
Rutetrafik indland 11.176 14.818 -24,6% -3.642
Ankommende5.783 7.704 -24,9% -1.921
Afgående5.393 7.114 -24,2% -1.721
Transit/transfer 0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 156.122 154.293 1,2% 1.829
Ankommende78.849 77.753 1,4% 1.096
Afgående75.303 74.962 0,5% 341
Transit/transfer 1.970 1.578 24,8% 392
        
Chartertrafik 89.774 90.301 -0,6% -527
Ankommende45.789 46.362 -1,2% -573
Afgående40.345 41.053 -1,7% -708
Transit/transfer 3.640 2.886 26,1% 754
 
Anden trafik 1.422 1.421 0,1% 1
Lokal trafik 141 126 11,9% 15
 
Luftfragt i tons 5.588 5.696 -1,9% -108
Import2.558 3.038 -15,8% -480
Eksport 3.030 2.658 14,0% 372

Månedsrapport for januar-oktober 2011 Billund Lufthavn, 1. november 2011

Jan-Okt
2011
 

Jan-Okt
2010
 

Pct.
 

Ændring
Starter og landinger 46.405 44.882 3,4% 1.523
Rutetrafik 25.028 24.084 3,9% 944
Chartertrafik 7.717 7.372 4,7% 345
Anden trafik 6.712 5.612 19,6% 1.100
Lokal trafik 6.948 7.814 -11,1% -866
        
Passagerer 2.398.204 2.273.054 5,5% 125.150
        
Rutetrafik indland 119.192 134.099 -11,1% -14.907
Ankommende60.343 68.393 -11,8% -8.050
Afgående58.849 65.706 -10,4% -6.857
Transit/transfer 0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 1.388.684 1.277.135 8,7% 111.549
Ankommende684.892 626.977 9,2% 57.915
Afgående688.252 635.234 8,3% 53.018
Transit/transfer 15.540 14.924 4,1% 616
        
Chartertrafik 876.343 845.130 3,7% 31.213
Ankommende421.118 411.220 2,4% 9.898
Afgående422.103 413.360 2,1% 8.743
Transit/transfer 33.122 20.550 61,2% 12.572
 
Anden trafik 12.890 14.818 -13,0% -1.928
Lokal trafik 1.095 1.872 -41,5% -777
 
Luftfragt i tons 53.143 51.117 4,0% 2.026
Import25.793 28.323 -8,9% -2.530
Eksport 27.350 22.794 20,0% 4.556Oktober måned som forventet

Oktober måned bød på 258.635 rejsende. Det er et lille fald på 0,9 % svarende til 2.324 passagerer.

156.122 passagerer benyttede sig af udenrigsruterne i oktober måned, hvilket er en stigning på 1.829 passagerer, svarende til 1,2 %. Alle top 5 destinationer viser fremgang, hvilket er særdeles positivt, da det viser, at mange benytter sig af muligheden for at komme ud i verden enten non-stop eller one-stop. Det er således bemærkelsesværdigt, at de store hub lufthavne med mange forbindelsesmuligheder videre ud i verden viser betydelig vækst.

Top 5 listen i oktober måned ser således ud:
1. Amsterdam
2. London
3. Frankfurt
4. Oslo
5. Paris

Også chartertrafikken er næsten på niveau med samme måned i 2010, idet 89.774 passagerer rejste med charterfly. Det er et mindre fald på 527 passagerer svarende til 0,6 %. Igen i år har weekenden op til skolernes efterårsferie i uge 42 været præget af stor travlhed. I chartertrafikken er det værd at bemærke sig, at den nye direkte forbindelse til Dansk Vestindien er kommet særdeles godt fra start med fyldte fly på de to afgange, der har været i oktober. En begivenhed, der blev markeret i lufthavnen med caribisk musik og festlig stemning, da det første fly blev sendt af sted. Samtidig er det et lovende tegn for, at der fortsat er gode muligheder for udvikling af nye charterdestinationer.

Top 5 listen over charterdestinationer ser således ud:

1. Antalya
2. Palma
3. Las Palmas
4. Chania
5. Rhodos

Indenrigstrafikken falder igen i oktober måned, hvilket er en fortsættelse af tendensen fra tidligere. I alt benyttede 11.176 sig af fly til København, hvilket svarer til et fald på 24,6 % eller 3.642 passagerer. Indenrigstrafikken udgjorde i oktober måned 4,3 % af lufthavnens samlede trafik.

Luftfragten lider fortsat under urolighederne på de finansielle markeder, og importen fortsætter med at falde i forhold til samme periode sidste år. I alt blev der ekspederet 2.558 tons import, og 3.030 tons eksport gods. Der er således tale om en samlet godsmængde på 5.588 tons, svarende til et fald på 108 tons. Så den stigende eksport har altså ikke kunnet opveje den faldende import. I alt er der tale om et fald på 1,9 %.

Billund, den 1. november 2011
Kjeld Zacho Jørgensen