Månedsrapport for december 2011
Lufthavnschefens kommentarer
Billund Lufthavn, 2. januar 2012


2011
 

December
2010
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
2.958 2.911 1,6% 47

Rutetrafik
2.027 1.908 6,2% 119

Chartertrafik
439 430 2,1% 9

Anden trafik
336 325 3,4% 11

Lokal trafik
156 248 -37,1% -92
        
Passagerer 147.459 139.562 5,7% 7.897
        
Rutetrafik indland 9.178 11.427 -19,7% -2.249

Ankommende
4.919 6.037 -18,5% -1.118

Afgående
4.259 5.390 -21,0% -1.131

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 94.081 85.196 10,4% 8.885

Ankommende
46.358 41.379 12,0% 4.979

Afgående
46.509 42.703 8,9% 3.806

Transit/transfer
1.214 1.114 9,0% 100
        
Chartertrafik 43.494 42.182 3,1% 1.312

Ankommende
20.327 19.011 6,9% 1.316

Afgående
21.055 19.799 6,3% 1.256

Transit/transfer
2.112 3.372 -37,4% -1.260
        
Anden trafik 706 757 -6,7% -51
Lokal trafik 0 0 - 0
        
Luftfragt i tons 4.891 4.809 1,7% 82
Import2.131 2.363 -9,8% -232
Eksport 2.760 2.446 12,8% 314

Årsrapport for 2011 Billund Lufthavn, 2. januar 2012

Jan-Dec
2011
 

Jan-Dec
2010
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
52.758 51.520 2,4% 1.238

Rutetrafik
29.408 28.305 3,9% 1.103

Chartertrafik
8.604 8.181 5,2% 423

Anden trafik
7.484 6.456 15,9% 1.028

Lokal trafik
7.262 8.578 -15,3% -1.316
        
Passagerer 2.710.516 2.574.340 5,3% 136.176
        
Rutetrafik indland 139.768 157.828 -11,4% -18.060

Ankommende
71.207 80.744 -11,8% -9.537

Afgående
68.561 77.084 -11,1% -8.523

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 1.589.881 1.465.165 8,5% 124.716

Ankommende
784.411 719.802 9,0% 64.609

Afgående
786.690 727.741 8,1% 58.949

Transit/transfer
18.780 17.622 6,6% 1.158
        
Chartertrafik 965.132 932.531 3,5% 32.601

Ankommende
462.614 450.482 2,7% 12.132

Afgående
463.898 453.037 2,4% 10.861

Transit/transfer
38.620 29.012 33,1% 9.608
        
Anden trafik 14.640 16.944 -13,6% -2.304
Lokal trafik 1.095 1.872 -41,5% -777
        
Luftfragt i tons 63.326 61.568 2,9% 1.758
Import30.343 33.648 -9,8% -3.305
Eksport 32.983 27.920 18,1% 5.063Godt nytår – og tak for det gamle

2011 satte nye rekorder i Billund Lufthavn. Det samlede passagertal for året er 2.710.516, hvilket er det største antal passagerer for lufthavnen nogensinde. Fremgangen fra 2010 er på 5,3 %, svarende til 136.176 passagerer. En fremgang, der er værd at hæfte sig ved i et år, der har været præget af uroligheder og økonomiske udfordringer i det meste af verden.

Fremgangen skyldes en række forhold:

1) I slutningen af marts måned indviede Air France en rute til Charles de Gaulle, Paris med 19 ugentlige afgange. Denne betjening af en central europæisk lufthavn har betydet, at antallet af passagerer til Paris er vokset med mere end 50 %.

2) Lufthansa indsatte en ekstra daglig afgang til Frankfurt, så der har været 4 daglige afgange fra Billund. En øgning, der har medført en stigning på mere end 30 %.

3) De øvrige top 5 destinationer – London, Amsterdam og Oslo – har også alle haft fremgang i passagertallet.

4) I sommerperioden har der været 3 ugentlige afgange med Icelandair til Reykjavik Keflavik Airport med mere end en fordobling af passagertallet til følge.

5) Stærke charterdestinationer som Tyrkiet, Spanien og Grækenland har alle haft fremgang, og samtidig har der været et par succesfulde nyheder med direkte oversøiske rejser til henholdsvis St. Croix, Dansk Vestindien og Phuket, Thailand.

Der har dog også været forhold, der har trukket i den modsatte retning:

1) Det såkaldt arabiske forår betød en stor tilbagegang på destinationer i Nordafrika og Mellemøsten, hvor især charterdestinationerne i Egypten blev hårdt ramte.

2) I maj måned betød et vulkanudbrud på Island, at dele af det nordeuropæiske luftrum blev påvirket af askeskyer. Erfaringerne fra udbruddet i 2010 viste dig særdeles nyttige, og i modsætning til 2010 medførte det denne gang ikke større lukninger af luftrummet over Danmark i flere dage, men det gav dog anledning til en vis bekymring.

3) Indenrigstrafikken faldt med 11,4 %, svarende til 18.060 passagerer. Det skyldes dels mindre kapacitet på ruten, dels at en række passagerer formentlig har benyttet sig af muligheden for at flyve direkte ud af andre europæiske lufthavne med de flere daglige frekvenser, der kom til ud af Billund i 2011.

For Cargo Center Billund har der også været tale om et rekordår. 63.326 tons gods blev ekspederet, hvilket svarer til en fremgang på 1.758 tons, eller 2,9 %. Der har været tale om en større mængde eksport og en mindre import, hvilket er en tendens, der blev forstærket hen over året. Der er ingen tvivl om, at den generelle konjunkturer i såvel Danmark som den øvrige del af verden, har haft stor indvirkning på luftfragten, og trods glæden over en stigende godsmængde, er der dog fortsat grund til en vis bekymring.

Imidlertid er der også en række forhold, der kan give anledning til optimisme her ved indgangen til 2012. Ryanair introducerer mindst 5 nye destinationer fra sommeren 2012, og etablerer i løbet af året sin første base i Danmark. En beslutning, der helt sikkert kommer til at betyde yderligere destinationer i løbet af de kommende år. KLM indsætter yderligere en frekvens til Amsterdam, og det vil således være muligt at vælge mellem 5 daglige afgange. Charterbranchen er forsigtigt optimistiske for det kommende år, så der er fortsat grund til at tro på, at den positive udvikling for Billund Lufthavn vil fortsætte i det kommende år.

Endnu engang godt nytår til alle.

Billund, den 2. januar 2012
Kjeld Zacho Jørgensen