Årlig statistik

Januar Billund Lufthavn, 1. februar 2009

Januar
2009
 

Januar
2008
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
3.178 3.583 -11,3% -405

Rutetrafik
1.886 2.229 -15,4% -343

Chartertrafik
500 467 7,1% 33

Anden trafik
404 381 6,0% 23

Lokal trafik
388 506 -23,3% -118
        
Passagerer 142.131 152.173 -6,6% -10.042
        
Rutetrafik indland 8.739 9.637 -9,3% -898

Ankommende
4.436 4.889 -9,3% -453

Afgående
4.303 4.748 -9,4% -445

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 78.889 88.346 -10,7% -9.457

Ankommende
37.474 42.262 -11,3% -4.788

Afgående
40.459 44.588 -9,3% -4.129

Transit/transfer
956 1.496 -36,1% -540
        
Chartertrafik 53.543 53.339 0,4% 204

Ankommende
25.224 24.042 4,9% 1.182

Afgående
25.413 24.937 1,9% 476

Transit/transfer
2.906 4.360 -33,3% -1.454
        
Anden trafik 960 851 12,8% 109
Lokal trafik 0 0 - 0
        
Luftfragt i tons 3.360 4.501 -25,3% -1.141
Import1.620 2.070 -21,7% -450
Eksport 1.740 2.431 -28,4% -691
Februar Billund Lufthavn, 1. marts 2009

Februar
2009
 

Februar
2008
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
3.224 3.766 -14,4% -542

Rutetrafik
1.827 2.226 -17,9% -399

Chartertrafik
476 521 -8,6% -45

Anden trafik
371 413 -10,2% -42

Lokal trafik
550 606 -9,2% -56
        
Passagerer 144.032 170.747 -15,6% -26.715
        
Rutetrafik indland 8.124 9.561 -15,0% -1.437

Ankommende
4.170 5.061 -17,6% -891

Afgående
3.954 4.500 -12,1% -546

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 82.383 100.281 -17,8% -17.898

Ankommende
40.529 48.753 -16,9% -8.224

Afgående
40.756 50.044 -18,6% -9.288

Transit/transfer
1.098 1.484 -26,0% -386
        
Chartertrafik 52.622 59.908 -12,2% -7.286

Ankommende
24.822 27.401 -9,4% -2.579

Afgående
26.028 27.933 -6,8% -1.905

Transit/transfer
1.772 4.574 -61,3% -2.802
        
Anden trafik 903 997 -9,4% -94
Lokal trafik 0 0 - 0
        
Luftfragt i tons 3.201 4.419 -27,6% -1.218
Import1.403 1.788 -21,5% -385
Eksport 1.798 2.631 -31,7% -833
Marts Billund Lufthavn, 1. april 2009

Marts
2009
 

Marts
2008
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
3.772 3.930 -4,0% -158

Rutetrafik
2.137 2.155 -0,8% -18

Chartertrafik
541 630 -14,1% -89

Anden trafik
516 521 -1,0% -5

Lokal trafik
578 624 -7,4% -46
        
Passagerer 172.252 193.294 -10,9% -21.042
        
Rutetrafik indland 9.061 9.184 -1,3% -123

Ankommende
4.662 4.767 -2,2% -105

Afgående
4.399 4.417 -0,4% -18

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 100.673 110.536 -8,9% -9.863

Ankommende
49.058 54.635 -10,2% -5.577

Afgående
49.637 54.469 -8,9% -4.832

Transit/transfer
1.978 1.432 38,1% 546
        
Chartertrafik 61.358 72.269 -15,1% -10.911

Ankommende
29.772 33.474 -11,1% -3.702

Afgående
28.984 32.479 -10,8% -3.495

Transit/transfer
2.602 6.316 -58,8% -3.714
        
Anden trafik 1.160 1.303 -11,0% -143
Lokal trafik 0 2 -100,0% -2
        
Luftfragt i tons 3.862 4.834 -20,1% -972
Import1.912 2.418 -20,9% -506
Eksport 1.950 2.416 -19,3% -466
April Billund Lufthavn, 1. maj 2009

April
2009
 

April
2008
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
3.935 4.748 -17,1% -813

Rutetrafik
1.970 2.617 -24,7% -647

Chartertrafik
437 501 -12,8% -64

Anden trafik
716 818 -12,5% -102

Lokal trafik
812 812 0,0% 0
        
Passagerer 167.976 187.883 -10,6% -19.907
        
Rutetrafik indland 8.704 12.012 -27,5% -3.308

Ankommende
4.661 6.160 -24,3% -1.499

Afgående
4.043 5.852 -30,9% -1.809

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 108.404 127.837 -15,2% -19.433

Ankommende
53.960 62.502 -13,7% -8.542

Afgående
53.088 63.733 -16,7% -10.645

Transit/transfer
1.356 1.602 -15,4% -246
        
Chartertrafik 49.104 45.831 7,1% 3.273

Ankommende
24.099 22.099 9,1% 2.000

Afgående
22.575 20.402 10,7% 2.173

Transit/transfer
2.430 3.330 -27,0% -900
        
Anden trafik 1.572 2.038 -22,9% -466
Lokal trafik 192 165 16,4% 27
        
Luftfragt i tons 3.385 5.022 -32,6% -1.637
Import1.597 2.357 -32,2% -760
Eksport 1.788 2.665 -32,9% -877
Maj Billund Lufthavn, 1. juni 2009

Maj
2009
 

Maj
2008
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
4.137 5.170 -20,0% -1.033

Rutetrafik
2.063 2.421 -14,8% -358

Chartertrafik
610 758 -19,5% -148

Anden trafik
646 817 -20,9% -171

Lokal trafik
818 1.174 -30,3% -356
        
Passagerer 190.912 226.770 -15,8% -35.858
        
Rutetrafik indland 8.915 12.336 -27,7% -3.421

Ankommende
4.567 6.439 -29,1% -1.872

Afgående
4.348 5.897 -26,3% -1.549

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 107.770 133.879 -19,5% -26.109

Ankommende
53.234 66.234 -19,6% -13.000

Afgående
53.430 66.019 -19,1% -12.589

Transit/transfer
1.106 1.626 -32,0% -520
        
Chartertrafik 72.119 78.095 -7,7% -5.976

Ankommende
32.437 34.528 -6,1% -2.091

Afgående
38.344 41.417 -7,4% -3.073

Transit/transfer
1.338 2.150 -37,8% -812
        
Anden trafik 1.766 2.022 -12,7% -256
Lokal trafik 342 438 -21,9% -96
        
Luftfragt i tons 3.417 4.635 -26,3% -1.218
Import1.522 1.960 -22,3% -438
Eksport 1.895 2.675 -29,2% -780
Juni Billund Lufthavn, 1. juli 2009

Juni
2009
 

Juni
2008
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
4.840 5.485 -11,8% -645

Rutetrafik
2.214 2.547 -13,1% -333

Chartertrafik
822 989 -16,9% -167

Anden trafik
870 817 6,5% 53

Lokal trafik
934 1.132 -17,5% -198
        
Passagerer 218.773 261.358 -16,3% -42.585
        
Rutetrafik indland 10.338 12.844 -19,5% -2.506

Ankommende
5.286 6.478 -18,4% -1.192

Afgående
5.052 6.366 -20,6% -1.314

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 112.120 134.960 -16,9% -22.840

Ankommende
52.683 63.959 -17,6% -11.276

Afgående
57.893 69.579 -16,8% -11.686

Transit/transfer
1.544 1.422 8,6% 122
        
Chartertrafik 94.114 111.585 -15,7% -17.471

Ankommende
43.957 50.747 -13,4% -6.790

Afgående
49.509 58.040 -14,7% -8.531

Transit/transfer
648 2.798 -76,8% -2.150
        
Anden trafik 1.871 1.699 10,1% 172
Lokal trafik 330 270 22,2% 60
        
Luftfragt i tons 3.563 4.468 -20,3% -905
Import1.461 1.849 -21,0% -388
Eksport 2.102 2.619 -19,7% -517
Juli Billund Lufthavn, 1. august 2009

Juli
2009
 

Juli
2008
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
4.862 5.213 -6,7% -351

Rutetrafik
1.959 2.168 -9,6% -209

Chartertrafik
986 1.168 -15,6% -182

Anden trafik
685 889 -22,9% -204

Lokal trafik
1.232 988 24,7% 244
        
Passagerer 282.445 315.946 -10,6% -33.501
        
Rutetrafik indland 9.971 12.074 -17,4% -2.103

Ankommende
5.012 5.913 -15,2% -901

Afgående
4.959 6.161 -19,5% -1.202

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 138.837 151.125 -8,1% -12.288

Ankommende
68.209 74.538 -8,5% -6.329

Afgående
69.508 75.777 -8,3% -6.269

Transit/transfer
1.120 810 38,3% 310
        
Chartertrafik 131.402 150.575 -12,7% -19.173

Ankommende
64.114 73.324 -12,6% -9.210

Afgående
67.288 76.061 -11,5% -8.773

Transit/transfer
0 1.190 -100,0% -1.190
        
Anden trafik 1.581 1.835 -13,8% -254
Lokal trafik 654 337 94,1% 317
        
Luftfragt i tons 4.233 4.988 -15,1% -755
Import1.932 2.132 -9,4% -200
Eksport 2.301 2.856 -19,4% -555
August Billund Lufthavn, 1. september 2009

August
2009
 

August
2008
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
5.459 5.080 7,5% 379

Rutetrafik
2.154 2.371 -9,2% -217

Chartertrafik
878 1.051 -16,5% -173

Anden trafik
663 728 -8,9% -65

Lokal trafik
1.764 930 89,7% 834
        
Passagerer 243.832 276.963 -12,0% -33.131
        
Rutetrafik indland 10.053 11.967 -16,0% -1.914

Ankommende
5.219 6.114 -14,6% -895

Afgående
4.834 5.853 -17,4% -1.019

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 119.951 136.646 -12,2% -16.695

Ankommende
62.045 70.660 -12,2% -8.615

Afgående
55.436 64.384 -13,9% -8.948

Transit/transfer
2.470 1.602 54,2% 868
        
Chartertrafik 111.463 126.529 -11,9% -15.066

Ankommende
58.588 66.367 -11,7% -7.779

Afgående
51.753 57.730 -10,4% -5.977

Transit/transfer
1.122 2.432 -53,9% -1.310
        
Anden trafik 1.765 1.631 8,2% 134
Lokal trafik 600 190 215,8% 410
        
Luftfragt i tons 4.026 4.896 -17,8% -870
Import1.949 2.193 -11,1% -244
Eksport 2.077 2.703 -23,2% -626
September Billund Lufthavn, 1. oktober 2009

September
2009
 

September
2008
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
4.584 5.348 -14,3% -764

Rutetrafik
2.336 2.525 -7,5% -189

Chartertrafik
695 890 -21,9% -195

Anden trafik
669 875 -23,5% -206

Lokal trafik
884 1.058 -16,4% -174
        
Passagerer 221.333 246.462 -10,2% -25.129
        
Rutetrafik indland 11.040 12.342 -10,5% -1.302

Ankommende
5.644 6.322 -10,7% -678

Afgående
5.396 6.020 -10,4% -624

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 122.080 138.258 -11,7% -16.178

Ankommende
58.130 66.458 -12,5% -8.328

Afgående
62.212 69.818 -10,9% -7.606

Transit/transfer
1.738 1.982 -12,3% -244
        
Chartertrafik 86.248 93.747 -8,0% -7.499

Ankommende
43.366 46.227 -6,2% -2.861

Afgående
41.700 44.256 -5,8% -2.556

Transit/transfer
1.182 3.264 -63,8% -2.082
        
Anden trafik 1.788 2.038 -12,3% -250
Lokal trafik 177 77 129,9% 100
        
Luftfragt i tons 4.308 5.109 -15,7% -801
Import1.966 2.227 -11,7% -261
Eksport 2.342 2.882 -18,7% -540
Oktober Billund Lufthavn, 1. november 2009

Oktober
2009
 

Oktober
2008
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
4.331 4.698 -7,8% -367

Rutetrafik
2.401 2.495 -3,8% -94

Chartertrafik
685 779 -12,1% -94

Anden trafik
529 552 -4,2% -23

Lokal trafik
716 872 -17,9% -156
        
Passagerer 224.974 234.919 -4,2% -9.945
        
Rutetrafik indland 11.229 12.253 -8,4% -1.024

Ankommende
5.837 6.490 -10,1% -653

Afgående
5.392 5.763 -6,4% -371

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 130.963 138.824 -5,7% -7.861

Ankommende
65.175 68.956 -5,5% -3.781

Afgående
64.810 68.366 -5,2% -3.556

Transit/transfer
978 1.502 -34,9% -524
        
Chartertrafik 81.309 82.288 -1,2% -979

Ankommende
40.753 41.472 -1,7% -719

Afgående
36.158 36.834 -1,8% -676

Transit/transfer
4.398 3.982 10,4% 416
        
Anden trafik 1.335 1.449 -7,9% -114
Lokal trafik 138 105 31,4% 33
        
Luftfragt i tons 4.254 5.022 -15,3% -768
Import2.250 2.321 -3,1% -71
Eksport 2.004 2.701 -25,8% -697
November Billund Lufthavn, 1. december 2009

November
2009
 

November
2008
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
3.532 3.387 4,3% 145

Rutetrafik
2.274 1.992 14,2% 282

Chartertrafik
406 476 -14,7% -70

Anden trafik
444 427 4,0% 17

Lokal trafik
408 492 -17,1% -84
        
Passagerer 153.574 150.886 1,8% 2.688
        
Rutetrafik indland 10.311 10.374 -0,6% -63

Ankommende
5.142 5.433 -5,4% -291

Afgående
5.169 4.941 4,6% 228

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 99.728 88.336 12,9% 11.392

Ankommende
50.312 43.659 15,2% 6.653

Afgående
48.526 43.149 12,5% 5.377

Transit/transfer
890 1.528 -41,8% -638
        
Chartertrafik 42.563 51.181 -16,8% -8.618

Ankommende
19.631 24.129 -18,6% -4.498

Afgående
19.120 24.174 -20,9% -5.054

Transit/transfer
3.812 2.878 32,5% 934
        
Anden trafik 960 995 -3,5% -35
Lokal trafik 12 0  12
        
Luftfragt i tons 4.190 4.664 -10,2% -474
Import2.387 2.287 4,4% 100
Eksport 1.803 2.377 -24,1% -574
December Billund Lufthavn, 2. januar 2010

December
2009
 

December
2008
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
2.841 2.781 2,2% 60

Rutetrafik
1.875 1.742 7,6% 133

Chartertrafik
382 380 0,5% 2

Anden trafik
312 341 -8,5% -29

Lokal trafik
272 318 -14,5% -46
        
Passagerer 137.601 129.455 6,3% 8.146
        
Rutetrafik indland 7.787 7.449 4,5% 338

Ankommende
3.857 4.002 -3,6% -145

Afgående
3.930 3.447 14,0% 483

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 89.251 78.900 13,1% 10.351

Ankommende
43.713 38.682 13,0% 5.031

Afgående
43.974 38.926 13,0% 5.048

Transit/transfer
1.564 1.292 21,1% 272
        
Chartertrafik 39.783 42.254 -5,8% -2.471

Ankommende
17.712 19.916 -11,1% -2.204

Afgående
19.003 21.018 -9,6% -2.015

Transit/transfer
3.068 1.320 132,4% 1.748
        
Anden trafik 780 852 -8,5% -72
Lokal trafik 0 0 - 0
        
Luftfragt i tons 3.678 3.217 14,3% 461
Import2.046 1.444 41,7% 602
Eksport 1.632 1.773 -8,0% -141