Månedsrapport for marts 2006
Lufthavnschefens kommentarer
Billund Lufthavn, 1. april 2006


2006
 

Marts
2005
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
4.600 3.641 26,3% 959

Rutetrafik
2.303 2.045 12,6% 258

Chartertrafik
514 437 17,6% 77

Anden trafik
557 507 9,9% 50

Lokal trafik
1.226 652 88,0% 574
        
Passagerer 141.841 147.630 -3,9% -5.789
        
Rutetrafik indland 11.985 12.285 -2,4% -300

Ankommende
5.931 6.322 -6,2% -391

Afgående
6.054 5.963 1,5% 91

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 72.845 72.355 0,7% 490

Ankommende
36.136 35.890 0,7% 246

Afgående
35.229 34.661 1,6% 568

Transit/transfer
1.480 1.804 -18,0% -324
        
Chartertrafik 55.579 61.780 -10,0% -6.201

Ankommende
24.985 29.872 -16,4% -4.887

Afgående
24.908 28.800 -13,5% -3.892

Transit/transfer
5.686 3.108 82,9% 2.578
        
Anden trafik 1.432 1.210 18,3% 222
Lokal trafik 0 0 - 0
        
Luftfragt i tons 5.013 4.617 8,6% 396
Import2.772 2.465 12,5% 307
Eksport 2.241 2.152 4,1% 89

Månedsrapport for januar-marts 2006 Billund Lufthavn, 1. april 2006

Jan-Mar
2006
 

Jan-Mar
2005
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
11.493 10.188 12,8% 1.305

Rutetrafik
6.314 5.955 6,0% 359

Chartertrafik
1.408 1.403 0,4% 5

Anden trafik
1.379 1.258 9,6% 121

Lokal trafik
2.392 1.572 52,2% 820
        
Passagerer 406.788 408.264 -0,4% -1.476
        
Rutetrafik indland 33.839 36.004 -6,0% -2.165

Ankommende
16.593 18.241 -9,0% -1.648

Afgående
17.246 17.763 -2,9% -517

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 202.404 192.479 5,2% 9.925

Ankommende
98.774 93.205 6,0% 5.569

Afgående
100.046 95.092 5,2% 4.954

Transit/transfer
3.584 4.182 -14,3% -598
        
Chartertrafik 167.210 176.863 -5,5% -9.653

Ankommende
74.515 82.945 -10,2% -8.430

Afgående
75.167 84.034 -10,6% -8.867

Transit/transfer
17.528 9.884 77,3% 7.644
        
Anden trafik 3.239 2.918 11,0% 321
Lokal trafik 96 0  96
        
Luftfragt i tons 12.928 12.866 0,5% 62
Import6.765 6.107 10,8% 658
Eksport 6.163 6.759 -8,8% -596Trafikken i Billund i marts måned

Billund Lufthavn har i marts måned måttet notere en tilbagegang i trafikken på ca. 5.800 passagerer, svarende til 3,9 %.

Den absolut væsentligste årsag hertil er, at størsteparten af charterrejserne til arabiske lande blev aflyst.

Samlet har Billund i marts haft 141.800 passagerer mod 147.600 passagerer i marts 2005.

I alt har der fra Billund været 11.000 færre chartergæster til Egypten og Tunesien end i marts måned 2005.

Der har til gengæld været lidt flere gæster i Tyrkiet og på De Kanariske Øer. Netto har Billund mistet ca. 6.200 charterpassagerer.

Top 5 charterlufthavne fra Billund har i marts været:
1. Las Palmas
2. Tenerife
3. Antalya
4. Lanzarote
5. Grenoble

Antallet af passagerer på udenrigsruterne har været stort set uændret. 

Udenrigstrafikken er præget af de store omlægninger, der har været, efter at Sterling har reduceret sine ruteflyvninger for på Amsterdam-ruten at blive erstattet af KLM.

Top 5 lufthavne, når det gælder udenrigsruterne, har været:
1. Amsterdam
2. London
3. Paris
4. Oslo
5. Frankfurt

Indenrigstrafikken er gået tilbage med 2,4 % til i alt 11.985 passagerer på ruterne til København og Aalborg.

Mængderne af håndteret luftfragt er gået frem med 8,6 % til godt 5.000 tons.

Billund Lufthavn, den 1. april 2006
Jørgen Krab Jørgensen
Lufthavnschef