Månedsrapport for juni 2005
Lufthavnschefens kommentarer
Billund Lufthavn, 1. juli 2005


2005
 

Juni
2004
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
5.236 4.736 10,6% 500

Rutetrafik
2.289 2.117 8,1% 172

Chartertrafik
887 752 18,0% 135

Anden trafik
720 783 -8,0% -63

Lokal trafik
1.340 1.084 23,6% 256
        
Passagerer 206.942 200.353 3,3% 6.589
        
Rutetrafik indland 16.202 15.643 3,6% 559

Ankommende
8.268 7.890 4,8% 378

Afgående
7.934 7.753 2,3% 181

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 83.029 83.502 -0,6% -473

Ankommende
37.014 35.716 3,6% 1.298

Afgående
44.465 43.084 3,2% 1.381

Transit/transfer
1.550 4.702 -67,0% -3.152
        
Chartertrafik 105.650 98.938 6,8% 6.712

Ankommende
47.553 43.241 10,0% 4.312

Afgående
56.767 51.041 11,2% 5.726

Transit/transfer
1.330 4.656 -71,4% -3.326
        
Anden trafik 1.692 2.017 -16,1% -325
Lokal trafik 369 253 45,8% 116
        
Luftfragt i tons 3.954 3.699 6,9% 255
Import1.706 1.525 11,9% 181
Eksport 2.248 2.174 3,4% 74

Månedsrapport for januar-juni 2005 Billund Lufthavn, 1. juli 2005

Jan-Jun
2005
 

Jan-Jun
2004
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
24.443 23.148 5,6% 1.295

Rutetrafik
12.696 12.147 4,5% 549

Chartertrafik
3.189 2.790 14,3% 399

Anden trafik
3.300 3.687 -10,5% -387

Lokal trafik
5.258 4.524 16,2% 734
        
Passagerer 917.761 871.298 5,3% 46.463
        
Rutetrafik indland 79.634 75.572 5,4% 4.062

Ankommende
40.566 37.982 6,8% 2.584

Afgående
39.068 37.590 3,9% 1.478

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 424.979 423.268 0,4% 1.711

Ankommende
204.468 193.940 5,4% 10.528

Afgående
212.751 202.824 4,9% 9.927

Transit/transfer
7.760 26.504 -70,7% -18.744
        
Chartertrafik 404.728 361.824 11,9% 42.904

Ankommende
187.285 160.880 16,4% 26.405

Afgående
202.695 173.828 16,6% 28.867

Transit/transfer
14.748 27.116 -45,6% -12.368
        
Anden trafik 7.676 9.753 -21,3% -2.077
Lokal trafik 744 881 -15,6% -137
        
Luftfragt i tons 25.854 22.618 14,3% 3.236
Import12.154 10.719 13,4% 1.435
Eksport 13.700 11.899 15,1% 1.801Billund Lufthavns trafik i første halvår 2005

Det samlede passagertal i første halvår var 917.761 passagerer svarende til en stigning på 5,3 % i forhold til første halvår 2004.

På indenrigsruterne er trafikken steget med 5,4 %.
På udenrigsruterne er der en fremgang på 0,4 %.
Når det gælder charterflyvningerne, er der registreret en stigning på 11,9 %.

Luftfragten har registreret en fremgang på 14,3 % i halvåret.

For juni måned har der været en fremgang på i alt 3,3 %. Tallene for ruteflyvning er stort set uændrede, mens der er en fremgang på 6,8 % for chartertrafikken.

I juni måned 2005 var Billunds top 5 på udenrigsrute- henholdsvis chartertrafikken:

Udenrigsrute:
1. Amsterdam
2. London
3. Paris
4. Frankfurt
5. Oslo

Charter:
1. Antalya
2. Chania
3. Mallorca
4. Dalaman
5. Bourgas

På halvårets sidste dag blev vi orienteret om, at Maersk Air ophører med at eksistere, idet selskabet er solgt og vil blive lagt sammen med Sterling.
Historisk skylder vi megen tak til Maersk Air og dets engagerede medarbejdere. Vi må til gengæld erkende, at Maersk Airs ledelse i det seneste par år i stigende grad har flyttet sit fokus væk fra Billund. Det ses blandt andet ved, at hvor Maersk Air i første halvår 2003 havde 56 % af den samlede trafik i Billund Lufthavn - målt på passagerantal for rute-og charterflyvning under ét - er denne andel i første halvår i år faldet til ca. 45 %.

Vi har i alle årene haft et tæt samarbejde med Sterling. Vi ser frem til, at dette gode samarbejde fortsætter og vi er overbeviste om, at den nye situation vil betyde nye muligheder for både Sterling og Billund Lufthavn. Men det må samtidig erkendes, at forandringerne også betyder store udfordringer for alle parter.

Billund Lufthavn, den 1. juli 2005
Jørgen Krab Jørgensen