Årlig statistik

Januar Billund Lufthavn, 1. februar 2004

Januar
2004
 

Januar
2003
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
3.040 3.251 -6,5% -211

Rutetrafik
1.937 1.922 0,8% 15

Chartertrafik
355 499 -28,9% -144

Anden trafik
382 472 -19,1% -90

Lokal trafik
366 358 2,2% 8
        
Passagerer 111.851 112.945 -1,0% -1.094
        
Rutetrafik indland 9.872 10.582 -6,7% -710

Ankommende
4.681 5.298 -11,6% -617

Afgående
5.191 5.284 -1,8% -93

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 54.182 52.024 4,1% 2.158

Ankommende
24.271 23.934 1,4% 337

Afgående
26.345 26.408 -0,2% -63

Transit/transfer
3.566 1.682 112,0% 1.884
        
Chartertrafik 46.690 49.192 -5,1% -2.502

Ankommende
20.652 20.585 0,3% 67

Afgående
21.194 21.089 0,5% 105

Transit/transfer
4.844 7.518 -35,6% -2.674
        
Anden trafik 1.107 1.147 -3,5% -40
Lokal trafik 0 0 - 0
        
Luftfragt i tons 3.164 2.893 9,4% 271
Import1.451 1.320 9,9% 131
Eksport 1.713 1.573 8,9% 140
Februar Billund Lufthavn, 1. marts 2004

Februar
2004
 

Februar
2003
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
3.539 2.977 18,9% 562

Rutetrafik
1.963 1.675 17,2% 288

Chartertrafik
431 408 5,6% 23

Anden trafik
487 508 -4,1% -21

Lokal trafik
658 386 70,5% 272
        
Passagerer 123.334 112.161 10,0% 11.173
        
Rutetrafik indland 10.315 9.884 4,4% 431

Ankommende
5.299 5.048 5,0% 251

Afgående
5.016 4.836 3,7% 180

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 59.855 52.081 14,9% 7.774

Ankommende
27.637 25.477 8,5% 2.160

Afgående
28.322 25.254 12,1% 3.068

Transit/transfer
3.896 1.350 188,6% 2.546
        
Chartertrafik 51.805 48.817 6,1% 2.988

Ankommende
22.402 20.831 7,5% 1.571

Afgående
23.117 21.400 8,0% 1.717

Transit/transfer
6.286 6.586 -4,6% -300
        
Anden trafik 1.359 1.379 -1,5% -20
Lokal trafik 0 0 - 0
        
Luftfragt i tons 3.383 2.824 19,8% 559
Import1.435 1.110 29,3% 325
Eksport 1.948 1.714 13,7% 234
Marts Billund Lufthavn, 1. april 2004

Marts
2004
 

Marts
2003
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
4.050 3.847 5,3% 203

Rutetrafik
2.152 1.850 16,3% 302

Chartertrafik
389 460 -15,4% -71

Anden trafik
647 773 -16,3% -126

Lokal trafik
862 764 12,8% 98
        
Passagerer 140.842 126.061 11,7% 14.781
        
Rutetrafik indland 12.191 11.632 4,8% 559

Ankommende
6.055 5.967 1,5% 88

Afgående
6.136 5.665 8,3% 471

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 71.861 55.846 28,7% 16.015

Ankommende
32.713 27.624 18,4% 5.089

Afgående
33.706 27.134 24,2% 6.572

Transit/transfer
5.442 1.088 400,2% 4.354
        
Chartertrafik 55.079 56.705 -2,9% -1.626

Ankommende
25.116 25.485 -1,4% -369

Afgående
24.601 24.162 1,8% 439

Transit/transfer
5.362 7.058 -24,0% -1.696
        
Anden trafik 1.691 1.878 -10,0% -187
Lokal trafik 20 0  20
        
Luftfragt i tons 4.338 3.350 29,5% 988
Import2.278 1.647 38,3% 631
Eksport 2.060 1.703 21,0% 357
April Billund Lufthavn, 1. maj 2004

April
2004
 

April
2003
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
3.720 4.536 -18,0% -816

Rutetrafik
1.969 1.750 12,5% 219

Chartertrafik
376 373 0,8% 3

Anden trafik
629 663 -5,1% -34

Lokal trafik
746 1.750 -57,4% -1.004
        
Passagerer 140.822 119.232 18,1% 21.590
        
Rutetrafik indland 12.752 10.992 16,0% 1.760

Ankommende
6.468 5.781 11,9% 687

Afgående
6.284 5.211 20,6% 1.073

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 78.062 59.624 30,9% 18.438

Ankommende
38.042 29.364 29,6% 8.678

Afgående
35.788 29.236 22,4% 6.552

Transit/transfer
4.232 1.024 313,3% 3.208
        
Chartertrafik 48.185 46.737 3,1% 1.448

Ankommende
22.869 19.849 15,2% 3.020

Afgående
21.062 18.524 13,7% 2.538

Transit/transfer
4.254 8.364 -49,1% -4.110
        
Anden trafik 1.593 1.668 -4,5% -75
Lokal trafik 230 211 9,0% 19
        
Luftfragt i tons 4.235 3.232 31,0% 1.003
Import2.199 1.713 28,4% 486
Eksport 2.036 1.519 34,0% 517
Maj Billund Lufthavn, 1. juni 2004

Maj
2004
 

Maj
2003
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
4.063 4.871 -16,6% -808

Rutetrafik
2.009 1.909 5,2% 100

Chartertrafik
487 463 5,2% 24

Anden trafik
759 837 -9,3% -78

Lokal trafik
808 1.662 -51,4% -854
        
Passagerer 154.096 137.864 11,8% 16.232
        
Rutetrafik indland 14.799 11.802 25,4% 2.997

Ankommende
7.589 6.167 23,1% 1.422

Afgående
7.210 5.635 28,0% 1.575

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 75.806 65.943 15,0% 9.863

Ankommende
35.561 30.734 15,7% 4.827

Afgående
35.579 31.771 12,0% 3.808

Transit/transfer
4.666 3.438 35,7% 1.228
        
Chartertrafik 61.127 57.778 5,8% 3.349

Ankommende
26.600 23.277 14,3% 3.323

Afgående
32.813 28.471 15,3% 4.342

Transit/transfer
1.714 6.030 -71,6% -4.316
        
Anden trafik 1.986 2.200 -9,7% -214
Lokal trafik 378 141 168,1% 237
        
Luftfragt i tons 3.799 2.966 28,1% 833
Import1.831 1.339 36,7% 492
Eksport 1.968 1.627 21,0% 341
Juni Billund Lufthavn, 1. juli 2004

Juni
2004
 

Juni
2003
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
4.736 4.501 5,2% 235

Rutetrafik
2.117 1.894 11,8% 223

Chartertrafik
752 596 26,2% 156

Anden trafik
783 751 4,3% 32

Lokal trafik
1.084 1.260 -14,0% -176
        
Passagerer 200.353 161.672 23,9% 38.681
        
Rutetrafik indland 15.643 12.554 24,6% 3.089

Ankommende
7.890 6.304 25,2% 1.586

Afgående
7.753 6.250 24,0% 1.503

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 83.502 68.942 21,1% 14.560

Ankommende
35.716 30.391 17,5% 5.325

Afgående
43.084 35.145 22,6% 7.939

Transit/transfer
4.702 3.406 38,1% 1.296
        
Chartertrafik 98.938 77.905 27,0% 21.033

Ankommende
43.241 34.362 25,8% 8.879

Afgående
51.041 39.271 30,0% 11.770

Transit/transfer
4.656 4.272 9,0% 384
        
Anden trafik 2.017 1.938 4,1% 79
Lokal trafik 253 333 -24,0% -80
        
Luftfragt i tons 3.699 3.017 22,6% 682
Import1.525 1.152 32,4% 373
Eksport 2.174 1.865 16,6% 309
Juli Billund Lufthavn, 1. august 2004

Juli
2004
 

Juli
2003
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
5.772 5.452 5,9% 320

Rutetrafik
1.928 1.812 6,4% 116

Chartertrafik
878 635 38,3% 243

Anden trafik
792 801 -1,1% -9

Lokal trafik
2.174 2.204 -1,4% -30
        
Passagerer 223.832 176.445 26,9% 47.387
        
Rutetrafik indland 15.956 11.796 35,3% 4.160

Ankommende
8.153 6.083 34,0% 2.070

Afgående
7.803 5.713 36,6% 2.090

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 85.761 71.888 19,3% 13.873

Ankommende
44.085 36.452 20,9% 7.633

Afgående
37.296 32.298 15,5% 4.998

Transit/transfer
4.380 3.138 39,6% 1.242
        
Chartertrafik 119.399 90.483 32,0% 28.916

Ankommende
59.641 43.133 38,3% 16.508

Afgående
55.772 41.432 34,6% 14.340

Transit/transfer
3.986 5.918 -32,6% -1.932
        
Anden trafik 1.783 1.928 -7,5% -145
Lokal trafik 933 350 166,6% 583
        
Luftfragt i tons 3.975 3.305 20,3% 670
Import1.876 1.590 18,0% 286
Eksport 2.099 1.715 22,4% 384
August Billund Lufthavn, 1. september 2004

August
2004
 

August
2003
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
6.196 4.998 24,0% 1.198

Rutetrafik
2.097 1.825 14,9% 272

Chartertrafik
645 605 6,6% 40

Anden trafik
894 832 7,5% 62

Lokal trafik
2.560 1.736 47,5% 824
        
Passagerer 176.570 158.816 11,2% 17.754
        
Rutetrafik indland 14.242 11.796 20,7% 2.446

Ankommende
7.086 5.898 20,1% 1.188

Afgående
7.156 5.898 21,3% 1.258

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 73.316 60.274 21,6% 13.042

Ankommende
34.189 28.792 18,7% 5.397

Afgående
34.713 28.394 22,3% 6.319

Transit/transfer
4.414 3.088 42,9% 1.326
        
Chartertrafik 86.015 84.200 2,2% 1.815

Ankommende
43.825 41.215 6,3% 2.610

Afgående
40.666 38.829 4,7% 1.837

Transit/transfer
1.524 4.156 -63,3% -2.632
        
Anden trafik 2.288 2.042 12,0% 246
Lokal trafik 709 504 40,7% 205
        
Luftfragt i tons 4.552 3.546 28,4% 1.006
Import2.188 1.692 29,3% 496
Eksport 2.364 1.854 27,5% 510
September Billund Lufthavn, 1. oktober 2004

September
2004
 

September
2003
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
4.862 4.356 11,6% 506

Rutetrafik
2.116 1.843 14,8% 273

Chartertrafik
591 499 18,4% 92

Anden trafik
799 876 -8,8% -77

Lokal trafik
1.356 1.138 19,2% 218
        
Passagerer 180.747 150.130 20,4% 30.617
        
Rutetrafik indland 15.243 14.017 8,7% 1.226

Ankommende
7.706 7.144 7,9% 562

Afgående
7.537 6.873 9,7% 664

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 83.006 64.286 29,1% 18.720

Ankommende
37.368 29.762 25,6% 7.606

Afgående
40.464 31.114 30,1% 9.350

Transit/transfer
5.174 3.410 51,7% 1.764
        
Chartertrafik 80.247 69.291 15,8% 10.956

Ankommende
39.143 33.851 15,6% 5.292

Afgående
38.330 32.382 18,4% 5.948

Transit/transfer
2.774 3.058 -9,3% -284
        
Anden trafik 2.017 2.226 -9,4% -209
Lokal trafik 234 310 -24,5% -76
        
Luftfragt i tons 4.534 3.918 15,7% 616
Import2.183 1.702 28,3% 481
Eksport 2.351 2.216 6,1% 135
Oktober Billund Lufthavn, 1. november 2004

Oktober
2004
 

Oktober
2003
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
4.352 3.959 9,9% 393

Rutetrafik
2.073 1.924 7,7% 149

Chartertrafik
500 468 6,8% 32

Anden trafik
695 723 -3,9% -28

Lokal trafik
1.084 844 28,4% 240
        
Passagerer 169.290 142.353 18,9% 26.937
        
Rutetrafik indland 15.009 13.544 10,8% 1.465

Ankommende
7.797 6.852 13,8% 945

Afgående
7.212 6.692 7,8% 520

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 83.502 67.028 24,6% 16.474

Ankommende
40.013 31.890 25,5% 8.123

Afgående
39.681 32.448 22,3% 7.233

Transit/transfer
3.808 2.690 41,6% 1.118
        
Chartertrafik 68.843 59.736 15,2% 9.107

Ankommende
34.854 28.041 24,3% 6.813

Afgående
30.503 25.085 21,6% 5.418

Transit/transfer
3.486 6.610 -47,3% -3.124
        
Anden trafik 1.816 1.911 -5,0% -95
Lokal trafik 120 134 -10,4% -14
        
Luftfragt i tons 4.429 4.019 10,2% 410
Import2.129 1.817 17,2% 312
Eksport 2.300 2.202 4,5% 98
November Billund Lufthavn, 1. december 2004

November
2004
 

November
2003
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
3.591 3.083 16,5% 508

Rutetrafik
2.083 1.909 9,1% 174

Chartertrafik
326 289 12,8% 37

Anden trafik
558 529 5,5% 29

Lokal trafik
624 356 75,3% 268
        
Passagerer 118.385 108.368 9,2% 10.017
        
Rutetrafik indland 12.630 11.099 13,8% 1.531

Ankommende
6.344 5.643 12,4% 701

Afgående
6.286 5.456 15,2% 830

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 61.683 57.656 7,0% 4.027

Ankommende
30.071 26.757 12,4% 3.314

Afgående
30.306 26.535 14,2% 3.771

Transit/transfer
1.306 4.364 -70,1% -3.058
        
Chartertrafik 42.683 38.224 11,7% 4.459

Ankommende
19.678 17.902 9,9% 1.776

Afgående
19.991 17.362 15,1% 2.629

Transit/transfer
3.014 2.960 1,8% 54
        
Anden trafik 1.389 1.389 0,0% 0
Lokal trafik 0 0 - 0
        
Luftfragt i tons 4.344 3.726 16,6% 618
Import2.098 1.691 24,1% 407
Eksport 2.246 2.035 10,4% 211
December Billund Lufthavn, 1. januar 2005

December
2004
 

December
2003
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
2.906 2.996 -3,0% -90

Rutetrafik
1.779 1.696 4,9% 83

Chartertrafik
334 287 16,4% 47

Anden trafik
359 455 -21,1% -96

Lokal trafik
434 558 -22,2% -124
        
Passagerer 109.677 98.717 11,1% 10.960
        
Rutetrafik indland 10.541 8.856 19,0% 1.685

Ankommende
5.412 4.416 22,6% 996

Afgående
5.129 4.440 15,5% 689

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 55.593 51.431 8,1% 4.162

Ankommende
27.959 24.398 14,6% 3.561

Afgående
26.504 23.753 11,6% 2.751

Transit/transfer
1.130 3.280 -65,5% -2.150
        
Chartertrafik 42.642 37.310 14,3% 5.332

Ankommende
19.717 15.996 23,3% 3.721

Afgående
20.755 17.032 21,9% 3.723

Transit/transfer
2.170 4.282 -49,3% -2.112
        
Anden trafik 901 1.120 -19,6% -219
Lokal trafik 0 0 - 0
        
Luftfragt i tons 3.972 2.992 32,8% 980
Import1.762 1.331 32,4% 431
Eksport 2.210 1.661 33,1% 549