Månedsrapport for marts 2004
Lufthavnschefens kommentarer
Billund Lufthavn, 1. april 2004


2004
 

Marts
2003
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
4.050 3.847 5,3% 203

Rutetrafik
2.152 1.850 16,3% 302

Chartertrafik
389 460 -15,4% -71

Anden trafik
647 773 -16,3% -126

Lokal trafik
862 764 12,8% 98
        
Passagerer 140.842 126.061 11,7% 14.781
        
Rutetrafik indland 12.191 11.632 4,8% 559

Ankommende
6.055 5.967 1,5% 88

Afgående
6.136 5.665 8,3% 471

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 71.861 55.846 28,7% 16.015

Ankommende
32.713 27.624 18,4% 5.089

Afgående
33.706 27.134 24,2% 6.572

Transit/transfer
5.442 1.088 400,2% 4.354
        
Chartertrafik 55.079 56.705 -2,9% -1.626

Ankommende
25.116 25.485 -1,4% -369

Afgående
24.601 24.162 1,8% 439

Transit/transfer
5.362 7.058 -24,0% -1.696
        
Anden trafik 1.691 1.878 -10,0% -187
Lokal trafik 20 0  20
        
Luftfragt i tons 4.338 3.350 29,5% 988
Import2.278 1.647 38,3% 631
Eksport 2.060 1.703 21,0% 357

Månedsrapport for januar-marts 2004 Billund Lufthavn, 1. april 2004

Jan-Mar
2004
 

Jan-Mar
2003
 

Pct.
 

Ændring

Starter og landinger
10.629 10.075 5,5% 554

Rutetrafik
6.052 5.447 11,1% 605

Chartertrafik
1.175 1.367 -14,0% -192

Anden trafik
1.516 1.753 -13,5% -237

Lokal trafik
1.886 1.508 25,1% 378
        
Passagerer 376.027 351.167 7,1% 24.860
        
Rutetrafik indland 32.378 32.098 0,9% 280

Ankommende
16.035 16.313 -1,7% -278

Afgående
16.343 15.785 3,5% 558

Transit/transfer
0 0 - 0
        
Rutetrafik udland 185.898 159.951 16,2% 25.947

Ankommende
84.621 77.035 9,8% 7.586

Afgående
88.373 78.796 12,2% 9.577

Transit/transfer
12.904 4.120 213,2% 8.784
        
Chartertrafik 153.574 154.714 -0,7% -1.140

Ankommende
68.170 66.901 1,9% 1.269

Afgående
68.912 66.651 3,4% 2.261

Transit/transfer
16.492 21.162 -22,1% -4.670
        
Anden trafik 4.157 4.404 -5,6% -247
Lokal trafik 20 0  20
        
Luftfragt i tons 10.885 9.067 20,1% 1.818
Import5.164 4.077 26,7% 1.087
Eksport 5.721 4.990 14,6% 731Billund Lufthavns gode udvikling er fortsat i marts 2004

Marts-tallene viser en pæn fremgang. For alle trafikkategorier under ét er der en fremgang på 11,7 %

Forskydningerne mellem de forskellige kategorier skyldes, at der i marts 2003 var 5 hele weekender og i marts i år kun 4.
Om lørdagen er hovedvægten på chartertrafikken, mens rutetrafikken fylder relativt mest på hverdage.

Udenrigsruterne er i marts gået frem med hele 28,7 %.

Fremgangen er markant over næsten hele linien. Med bedre belægning på de enkelte afgange men naturligvis er der også en betydelig positiv påvirkning fra Maersk Airs nye ruter til Milano og Kristiansand samt SUN-AIR’s nye rute til Düsseldorf.
Indenrigstrafikken viser et plus på 4,8 %.

Chartertrafikken viser en tilbagegang på 2,9 %, men årsagen er, som allerede nævnt, at der var en weekend mindre i 2004.

Interessen for ferierejser er stigende. Sommersæsonen tegner vældig godt.

På fragtområdet har der igen i marts været en bemærkelsesværdig fremgang med en stigning i de transporterede mængder på 29,5 %.

Billund, den 1. april 2004
Jørgen Krab Jørgensen