PDF Rapport

Månedsrapport for maj 2003
Lufthavnschefens kommentarer
Billund Lufthavn, 1. juni 2003


2003
 

Maj
2002
 

Pct.
 

Ændring
Starter og landinger 4.871 5.103 -4,5% -232
Rutetrafik 1.909 1.954 -2,3% -45
Chartertrafik 463 480 -3,5% -17
Anden trafik 837 1.019 -17,9% -182
Lokal trafik 1.662 1.650 0,7% 12
        
Passagerer 137.864 145.417 -5,2% -7.553
        
Rutetrafik indland 11.802 16.668 -29,2% -4.866
Ankommende6.167 8.071 -23,6% -1.904
Afgående5.635 8.029 -29,8% -2.394
Transit/transfer 0 568 -100,0% -568
        
Rutetrafik udland 65.943 58.181 13,3% 7.762
Ankommende30.734 28.599 7,5% 2.135
Afgående31.771 28.690 10,7% 3.081
Transit/transfer 3.438 892 285,4% 2.546
        
Chartertrafik 57.778 67.689 -14,6% -9.911
Ankommende23.277 27.103 -14,1% -3.826
Afgående28.471 32.708 -13,0% -4.237
Transit/transfer 6.030 7.878 -23,5% -1.848
 
Anden trafik 2.200 2.239 -1,7% -39
Lokal trafik 141 640 -78,0% -499
 
Luftfragt i tons 2.966 3.400 -12,8% -434
Import1.339 1.276 4,9% 63
Eksport 1.627 2.124 -23,4% -497

Månedsrapport for januar-maj 2003 Billund Lufthavn, 1. juni 2003

Jan-Maj
2003
 

Jan-Maj
2002
 

Pct.
 

Ændring
Starter og landinger 19.482 19.677 -1,0% -195
Rutetrafik 9.106 9.319 -2,3% -213
Chartertrafik 2.203 2.214 -0,5% -11
Anden trafik 3.253 3.526 -7,7% -273
Lokal trafik 4.920 4.618 6,5% 302
        
Passagerer 608.263 578.923 5,1% 29.340
        
Rutetrafik indland 54.892 73.537 -25,4% -18.645
Ankommende28.261 36.739 -23,1% -8.478
Afgående26.631 35.914 -25,8% -9.283
Transit/transfer 0 884 -100,0% -884
        
Rutetrafik udland 285.518 251.916 13,3% 33.602
Ankommende137.133 123.157 11,3% 13.976
Afgående139.803 124.793 12,0% 15.010
Transit/transfer 8.582 3.966 116,4% 4.616
        
Chartertrafik 259.229 244.681 5,9% 14.548
Ankommende110.027 108.759 1,2% 1.268
Afgående113.646 114.446 -0,7% -800
Transit/transfer 35.556 21.476 65,6% 14.080
 
Anden trafik 8.272 7.868 5,1% 404
Lokal trafik 352 921 -61,8% -569
 
Luftfragt i tons 15.265 17.884 -14,6% -2.619
Import7.129 6.948 2,6% 181
Eksport 8.136 10.936 -25,6% -2.800Trafikken i maj måned i Billund Lufthavn

Det samlede passagertal for maj måned viser en tilbagegang på 5,2 %.

Der er betydelige forskydninger inden for de forskellige kategorier:
Indenrigstrafikken viser en  tilbagegang på 29,2 %, hvilket især skyldes, at der frem til 13. maj sidste år fortsat var to operatører på ruten mellem Billund og København.  

Udenrigsruterne viser en fremgang på 13,3 %. Der er stort set fremgang over hele linien og hertil kommer, at Sterlings nye ruter til Malaga og Nice, samt Sun Airs nye rute til Dublin er kommet godt i gang. Det samme gælder Danish Air Transports nye rute til Bergen/Florø i Norge.

Når det gælder chartertrafikken har den tidlige forsæson været temmelig dårlig. Sommertrafikken er så at sige kommet senere i gang end sidste år. Det viste sig med en stor tilbagegang i første halvdel af maj. Samlet for måneden er der tale om en tilbagegang på 14,6 %.

Det ser til gengæld ud til, at de mange afgange her ved månedsskiftet er præget af fyldte fly.

Billund Lufthavn, den 1. juni 2003
Jørgen Krab Jørgensen