Administrativt personale

Der er ansat administrativt personale i de fleste af lufthavnens afdelinger, f. eks. Økonomi og HR.