Åbningstider i King Amlet Lounge

Åbningstider

Åbningstiderne kan uden varsel variere i forbindelse med helligdage og perioder med lavsæson.

Gyldig fra fredag den 1. maj 2015

Mandag
04.45-19.30
Mandag den 25. maj 04.45-21.15
Tirsdag
04.45-20.15
Onsdag 04.45-18.45
Torsdag + lørdag
04.45-19.30
Fredag
04.45-19.00
Søndag
04.45-20.00
Søndag den 17. maj og søndag den 24. maj
04.45-19.00