Åbningstider i King Amlet Lounge

Åbningstider

Åbningstiderne kan uden varsel variere i forbindelse med helligdage og perioder med lavsæson.

Gyldig fra mandag den 30. marts 2015

Mandag + onsdag
04.45-21.15
Tirsdag
04.45-20.15
Torsdag + lørdag
04.45-19.30
Fredag
04.45-18.45
Søndag
04.45-20.00

Gyldig fra fredag den 1. maj 2015

Mandag + onsdag
04.45-21.15
Tirsdag
04.45-20.15
Torsdag + lørdag
04.45-19.30
Fredag
04.45-19.00
Søndag
04.45-20.00
Søndag den 17. maj og søndag den 24. maj
04.45-19.00